Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius: teisingumas prievartą patyrusioms moterims turi būti greitas

Lapkričio 26 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos vidaus reikalų ministerijos Kovos su nusikalstamumu valdybos narius, atsakingus už koordinaciją nacionaliniu lygiu. Pagrindinė audiencijos tema – ką tik paminėta JTO Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena.

Visi turi suvienyti jėgas, kad moterys ir mergaitės būtų išlaisvintos iš įvairių prievartos formų, kurios paliečia visus visuomenės sluoksnius, pasakė popiežius, pažymėjęs, jog kovai su tokia prievarta reikia tinkamo profesinio, žmogiško ir psichologinio pasirengimo, dvasinio taip pat. Bažnyčia turi šventųjų ir kankinių moterų ir merginų, kurios patyrė tokį smurtą, bet tuo pat metu parodė tikėjimo stiprybę.

Kreipdamasis į audiencijos dalyvius teisėsaugininkus, popiežius vylėsi, kad bus sprendžiama žinoma problema, kai smurtą patyrusios aukos įveliamos į ilgas, nesibaigiančias teisines procedūras. Valstybės pareiga yra užtikrinti, kad aukos sulauktų teisingumo kiek įmanoma greičiau. Kitas ryškus poreikis – aukų saugumo užtikrinimas nuo pakartotinės prievartos.   

Norint veiksmingai kovoti su prievarta prieš moteris ir merginas, nepakanka atskirų iniciatyvų ir baudžiamojo persekiojimo, nors tai ir būtina: reikia jėgas ir pastangas vienijančio tinklo. Tinklo, kuris ne vien gintų, bet ir užkirstų kelią šiam socialiniam blogiui, susijusiam ir kultūrinėmis nuostatomis bei nusistatymais.

Vienas iš raktinių žodžių, be abejo, yra ugdymas. Ugdymas ir švietimas leidžia išvengti sprogimų ir sutvardyti daug įtampų, kurios kyla tarp šeimų namų sienų. Šeimoms reikia pagalbos ypač šiuo metu, kai jos patiria didžiulį spaudimą dėl ekonominės ir socialinės krizės, įskaitant pandemijos ir izoliacijos pasekmes.  

Dalis atsakomybės, anot popiežiaus, tenka ir visuomenės informavimo priemonėms, kuriose vyrauja hedonistinė ir vartotojiška kultūra, o vyriški ir moteriški elgesio modeliai paklūsta sėkmės, galios, savęs iškėlimo virš kitų, varžymosi kriterijams. Po to veidmainiška plėšytis marškinius susidūrus su tam tikrais kronikos faktais. Tokiai kultūrai reikia priešpriešinti asmens orumą.

Popiežius paminėjo šv. Juozapą Bakhitą, buvusią vergę, patyrusią smurtą, bet pakilusią ir išsilaisvinusią iš jo gniaužtų, taip pat ir dvasioje. Jos vardu pavadintas bažnytinis tinklas, padedantis prekybos žmonėmis aukoms. Jos ir daugelio kitų liudijimai, su kuriais verta supažindinti jaunas kartas, padeda nenuleisti rankų, neužsimerkti prieš apgaulę ir blogį, žinoti, kad galima atsistoti ant kojų, ypač su švelnios Dievo meilės pagalba. (RK / Vatican News)

2022 lapkričio 26, 12:37