Paieška

Popiežius su žurnalo „America“ redaktoriais Popiežius su žurnalo „America“ redaktoriais 

Popiežius davė interviu JAV jėzuitų žurnalui

JAV jėzuitų žurnalas „America“ paskelbė interviu su popiežiumi Pranciškumi. Lapkričio 22 d. popiežius susitiko su žurnalo redaktoriais ir atsakė į keletą klausimų įvairiomis temomis – nuo karo Ukrainoje iki moterų vaidmens Bažnyčioje. Interviu, paskelbtas žurnalo interneto svetainėje, bus išspausdintas 2023 m. sausio mėnesio žurnalo numeryje.

Daugiausia dėmesio pokalbyje skirta JAV Bažnyčiai. Popiežius yra susirūpinęs dėl Bažnyčios ganytojų ir narių poliarizacijos ir trokšta, kad susiskaldymas būtų kuo greičiau įveiktas. Popiežius kartoja, kad kunigai ir vyskupai yra ganytojai, o ne politikai. Jis taip pat perspėja amerikiečius dėl pavojaus, kurį kelia pasidalinimas į ideologines stovyklas, darantis žalą  tiek visuomenei, tiek ypač Bažnyčiai. Pokalbyje taip pat užsiminta apie rasizmo problemą Amerikos visuomenės gyvenime. „Norėčiau pasakyti afroamerikiečiams katalikams, kad popiežius žino apie jų kančias, kad jis juos labai myli, – sakė Pranciškus. – Rasizmas yra netoleruotina nuodėmė prieš Dievą.“

Kalbant apie karą Ukrainoje, popiežius pakartojo, kad Šventasis Sostas yra pasirengęs imtis tarpininkavimo, jei to būtų paprašyta. Atsakydamas į kritiką, kurios sulaukė dėl to, kad tiesiogiai nepasmerkė Vladimiro Putino, popiežius paaiškino: „Kodėl aš neįvardiju Putino? Todėl, kad tai nėra būtina; visiems yra žinoma mano pozicija, kuri nepriklauso nuo to, ar Putinas yra įvardytas, ar ne“.

Šventasis Sostas susilaukia priekaištų, kad, palaikydamas ryšius su Kinijos Liaudies Respublika, nutyli žmogaus teisių pažeidimus toje šalyje. „Tai nėra kalbėjimo ar tylėjimo klausimas, – sakė popiežius. – Iš tikrųjų reikėtų klausti, ar yra dialogas, ar jo nėra. Ir šiuo atveju dialogas vyksta tiek, kiek tai įmanoma.“

Apie moterų teises Bažnyčioje popiežius kalbėjo: „Bažnyčia yra daugiau nei vykdantieji šventimų tarnystę. Bažnyčia yra visa Dievo tauta. Bažnyčia yra moteris. Bažnyčia yra sutuoktinė. O tai iškelia ir kiekvienos moters orumą“.

Galiausiai buvo kalbama ir apie popiežiaus požiūrį į pasaulyje vykstančius ekonominius procesus. Pranciškus sakė, kad, kai jis kalba šiomis temomis, stengiasi vadovautis Evangelija. Palaiminimai yra kriterijus, pagal kurį būsime teisiami. Evangelijos pagal Matą 25-ajame skyriuje sakoma: „Buvau ištroškęs, mane pagirdėte. Buvau kalinys, aplankėte mane...“. Ar spendžiant pagal šiuo žodžius galima sakyti, kad Jėzus yra komunistas? Evangelijos žinia neturi būti vertinama tik iš socialinių ar politinių pozicijų. (jm / Vatican News)

Visas interviu tekstas >>

2022 lapkričio 28, 13:47