Paieška

Popiežius ir Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas Popiežius ir Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas 

Popiežius arkivyskupui S. Ševčukui: „Esu su Ukrainos žmonėmis“

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios oficialus portalas paskelbė daugiau informacijos apie pirmadienį, lapkričio 7 d., Vatikane įvykusį didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko susitikimą su popiežiumi Pranciškumi.

Kaip skelbia portalas, pirmą kartą nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas atvyko į Romą, kad „krikščioniškojo pasaulio širdžiai išsakytų Ukrainos žmonių skausmą ir kančias“. Popiežius Pranciškus išreiškė savo artumą ilgai kenčiančiai Ukrainos tautai ir patikino, kad yra su ja maldoje ir konkrečiais veiksmais. Jis taip pat prašė graikų apeigų katalikų dvasininkų tęsti tarnystę pagal Evangelijos dvasią tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Popiežius taip pat kalbėjo apie Šventojo Sosto diplomatines pastangas sustabdyti Rusijos agresiją ir pasiekti teisingą taiką Ukrainos žmonėms.

Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas papasakojo Šventajam Tėvui apie Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios tarnystę karo sąlygomis, taip pat pasidalijo asmeniniais liudijimais apie tai, ką matė lankydamasis Ukrainos parapijose, labiausiai nukentėjusiose nuo Rusijos agresijos. „Papasakojau popiežiui apie mūsų vyskupų, kunigų, brolių ir seserų vienuolių kasdienę tarnystę okupuotose teritorijose. Pabrėžiau, kad visi mūsų ganytojai liko su savo žmonėmis, o mūsų bažnyčių ir vienuolynų patalpos tapo prieglaudomis ir humanitarinės pagalbos centrais“, – po vizito pas popieižų kalbėjo arkivyskupas. Jis taip pat pristatė popiežiui pastoracinį planą iki 2030 m., kurio pagrindinis uždavinys – padėti pabėgėliams ir gydyti karo žaizdas.

Audiencijos pabaigoje arkivyskupas S. Ševčukas įteikė Šventajam Tėvui simbolinę dovaną – fragmentą rusiškos bombos, kuri kovo mėnesį sunaikino Irpinės bažnyčios fasadą. (jm / ugcc.ua / Vatican News)

2022 lapkričio 08, 14:49