Paieška

Popiežiaus susitikimas su vienuolijų vyresniaisiais Popiežiaus susitikimas su vienuolijų vyresniaisiais 

Popiežius vienuoliams: vadovavimo tarnystė turi būti vykdoma sinodiškai

Šeštadienio, lapkričio 26 d., rytą popiežius Pranciškus susitiko su Vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjungos nariais, dalyvaujančiais šiomis dienomis vykstančioje savo asamblėjoje, kurios tema: „Pašaukti būti taikdariais“.

Šiais laikais, kai išgristame žodį „taika“, visų pirma galvojame apie karo nebuvimą arba karo pabaigą, apie ramybės ir gerovės būseną, sakoma pašvęstiesiems įteiktoje popiežiaus kalboje. Tačiau tai ne visiškai atitinka hebrajiško žodžio „šalom“ reikšmę, kuri bibliniame kontekste yra turtingesnė. Jėzaus mums dovanojama taika yra meilės vaisius. Ši taika niekada nėra žmogaus pasiekimas. Nuo šios dovanos priklauso darni mūsų santykių su Dievu, su savimi, su kitais žmonėmis ir su kūrinija visuma.

Šios mintys apie Kristaus dovanojamą taiką, tęsia popiežius, skatina apmąstyti dar vieną pašvęstojo gyvenimo aspektą – sinodiškumą. Tai procesas, į kurį visi esame pašaukti įsitraukti kaip šventosios Dievo tautos nariai. Pašvęstieji asmenys yra gavę ypatingą pašaukimą jame dalyvauti, nes pašvęstasis gyvenimas savo prigimtimi yra sinodinis.

Šiame kontekste taip pat reikia apmąstyti, o kai kuriais atvejais gal ir peržiūrėti valdžios vykdymo tarnystės būdą. Būtina saugotis, kad ji neperaugtų į autoritarines formas, kartais despotiškas, piktnaudžiavimą sąžine. Tai, savo ruožtu, gali sukurti ir palankią terpę seksualiniam išnaudojimui. Pasak popiežiaus, visų šių pavojų priežastis yra žmogaus asmens negerbimas ir jo teisių nepaisymas. Vadovavimo, valdžios vykdymo tarnystė visada turi būti vykdoma sinodiniu stiliumi, vengiant tiek autoritarizmo, tiek ir aplaidumo, nesiekiant sau privilegijų, bet teikiant pirmenybę įsiklausymo, pagarbos kitiems, dialogo, dalyvavimo ir dalijimosi atmosferai. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 26, 12:45