Paieška

Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija 

Popiežiaus katechezė. Tikroji paguoda

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje, tęsdamas katechezę apie dvasinę įžvalgą, popiežius davė patarimų, kaip atpažinti tikrą, Dievo mums teikiamą paguodą.

Šv. Ignacas Lojola sako, kad, jei suprantame, jog mūsų minčių pradžia, vidurys ir pabaiga yra gera ir teisinga, jei tai, ką apmąstome, yra nukreipta į gėrį, vadinasi tas mintis mums įkvėpė gerasis angelas. Tačiau, jei mūsų mintys veda prie ko nors blogo, jei atima iš mūsų budrumą ir galiausiai pakenkia mūsų sielai, tai yra aiškus ženklas, kad  tos mintys kyla iš piktosios dvasios. Toks yra priešo, piktosios dvasios, velnio stilius, sakė popiežius, – prisistatyti gudriai, užmaskuotai. Jis pakužda mums tai, kas mums labiausiai rūpi, kam esame jautriausi, ir tada žingsnis po žingsnio traukia mus prie savęs. Blogis įsiskverbia slapta, kad žmogus jo nepastebėtų, todėl svarbu kantriai tikrinti savo mintis, ypač kasdien atliekant sąžinės tyrimą. Turime mokytis iš savo kasdienės patirties, iš to, kas mums nutinka, ir nekartoti tų pačių klaidų. Kuo geriau pažįstame save, tuo geriau matome, kokiais keliais piktoji dvasia įsiskverbia į mūsų širdį. Turime žinoti savo silpniausias vietas ir jas stebėti su ypatingu budrumu. Jei matome, kas  mumyse vyksta, tai yra ženklas, kad Dievo malonė veikia mumyse ir padeda mums augti.

Tai ir yra tikroji paguoda, sakė Pranciškus. Tai patvirtinimas, kad darome tai, ko Dievas iš mūsų nori, kad einame jo keliais – gyvenimo, džiaugsmo ir ramybės keliais. Iš tiesų, dvasinė įžvalga mums padeda suprasti ne tik tai, kas yra tikrasis gėris, bet ir tai, kas yra gera man čia ir dabar. Kiekvienas esame kviečiamas tobulėti, atmesti patrauklius, bet nerealius ir kenksmingus siūlymus, stengtis vengti klaidų einant link tikrojo gėrio.

Po katechezės popiežius Pranciškus paminėjo šia dieną – lapkričio 30-ąją – minimą apaštalo šv. Andriejaus, Simono Petro brolio, Konstantinopolio Bažnyčios globėjo, šventę. Šia proga į Stambulą nuvyko Romos Bažnyčios delegacija. „Noriu išreikšti ypatingą meilę savo brangiam broliui patriarchui Baltramiejui I ir visai Konstantinopolio Bažnyčiai. Tegul šventųjų brolių apaštalų Petro ir Andriejaus užtarimas kuo greičiau suteikia Bažnyčiai visišką vienybę ir taiką visam pasauliui, ypač kenčiančiai brangiai Ukrainai, kuri yra mūsų širdyse ir maldose“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 30, 11:35

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >