Paieška

Buenos Airių arkivyskupijos XXV socialinės pastoracijos dienos suvažiavimas Buenos Airių arkivyskupijos XXV socialinės pastoracijos dienos suvažiavimas 

„Nugalėti blogį gerumu!“

Tai pažymėjo laiške savo kraštiečiams popiežius Pranciškus Buenos Airių arkivyskupijos socialinės pastoracijos dienos proga. Jis priminė apaštalo šv. Pauliaus raginimą ir kvietė šį raginimą išlaikyti gyvą, kai sprendžiamos socialinės problemos.

Pranciškus dėkojo visiems, kurie dalyvavo XXV socialinės pastoracijos dienoje, primindamas, kad atidžiam įsiklausymui į aktualius klausimus reikia skirti laiko maldai ir mąstymui. Socialinis įsipareigojimas nėra tik veiksmai ir pagalbos programos. Šventoji Dvasia skatina ne aktyvizmą, o kūrybingumą ir dėmesingumą, leidžiantį kitame atpažinti seserį, brolį. Dvasia skatina gyventi pagal visuotinės brolybės pranašystę, sveikinimo laiške pažymėjo Pranciškus.

Romos vyskupas išsakė nerimą dėl visuomenės poliarizacijos ir ekstremizmo apraiškų, trukdančių kurti bendrąjį „mes“ ir ragino suderinti bendras pastangas dėl siekio kurti bendrąjį gėrį. Popiežius patikino, kad būtina susigrąžinti gebėjimą palaikyti dialogą – suartėti, įsiklausyti, pažinti ir atpažinti vieni kitus, kad atrastume sąlyčio taškus, kurti susitikimo kultūrą, įveikiančią konfrontacijos dialektiką. (SAK / Vatican News)

2022 lapkričio 15, 14:47