Paieška

Popiežius Arabijos katalikams: visa Bažnyčia jus myli ir drąsina

Šeštadienio, trečiosios vizito Bahreine dienos, rytą popiežius Pranciškus šventė Eucharistiją su vietos katalikais; homilijoje komentavo Jėzaus įsakymą mylėti visus ir visada.

Mišios buvo aukojamos Bahreino nacionaliniame stadione, esančiame už keliolikos kilometrų į šiaurę nuo Avalio miesto, kur yra Bahreino karaliaus rūmai bei katalikų katedra ir kur vyko visi pirmųjų dviejų vizito dienų renginiai. Stadionas talpina 30 000 žmonių, Mišiose dalyvavo ne tik Bahreino katalikų bendruomenės nariai, bet ir tikintieji, atvykę iš kitų Persijos įlankos regiono šalių. Beveik visi Bahreine ir kitose regiono šalyse gyvenantys katalikai yra darbo reikalais atvykę užsieniečiai, dauguma iš Azijos.

Mišios Bahreino nacionaliniame stadione
Mišios Bahreino nacionaliniame stadione

Mišių Evangelijoje (Mt 5, 38–48) nuskambėjo raginimas mylėti priešus. Šiuos Jėzaus žodžius, sakė Pranciškaus, mes suprantame visų pirma kaip raginimą visada mylėti, visada pasilikti jo meilėje, ją puoselėti ir liudyti, kad ir kokioje situacijoje būtume. Jėzus nesako, kad mylėti visada yra lengva, nesiūlo sentimentalios ir romantiškos meilės, tarsi mūsų žmogiškuose santykiuose nebūtų konfliktinių momentų ir priežasčių, dėl kurių tarp žmonių kyla priešiškumas. Jis žino, kad mūsų santykiuose kasdien vyksta kova tarp meilės ir neapykantos, kad mumyse kasdien vyksta kova tarp šviesos ir tamsos, tarp daugybės gerų ketinimų bei troškimų ir nuodėmingumo, kuris dažnai ima viršų ir įtraukia mus į blogus darbus. Tačiau Jėzus prašo žmonių drąsiai rizikuoti, prašo visada ištikimai pasilikti jo meilėje. Tą pati sako ir apaštalas Paulius, rašydamas: „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21).

Antrasis Jėzaus raginimo aspektas – mylėti visus. Nepakanka apsiriboti siauru ratu tų, kurie mus myli taip, kaip mes juos mylime, kurie yra mūsų draugai, mūsų artimieji. Jėzaus kvietimas stebina: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“ (Mt 5, 44). Pasak popiežiaus, šie žodžiai iš tikrųjų reiškia, kad reikia taip gyventi, kad neturėtume priešų, reikia nematyti kitame žmoguje kliūties, kurią reikia įveikti, bet brolį ir seserį, kuriuos reikia mylėti.

„Broliai ir seserys, Jėzaus galia yra meilė, ir Jėzus suteikia mums galią mylėti labiau negu leidžia mūsų žmogiškosios jėgos. Toks gebėjimas nėra mūsų pačių pastangų vaisius, bet yra malonė, kurios turime nepaliaudami karštai prašyti“ – sakė Pranciškus. – Sugebėjimas mylėti yra didžiausia dovana, kurią gauname, kai pirmąją vietą skiriame Viešpačiui, kai priimame jį žodyje ir laužomoje duonoje.“

Baigdamas Mišių homiliją popiežius padėkojo Bahreino ir viso regiono tikintiesiems už  švelnų ir džiaugsmingą brolybės liudijimą, už tai, kad jie yra meilės ir taikos sėklos šioje žemėje. „Jums visiems, atvykusiems į šią šventę iš keturių Šiaurės Arabijos apaštališkojo vikariato šalių – Bahreino, Kuveito, Kataro ir Saudo Arabijos, taip pat iš kitų Persijos įlankos šalių ir kitų teritorijų, šiandien perduodu visuotinės Bažnyčios meilę ir artumą. Bažnyčia žvelgia į jus ir jus apkabina, myli ir drąsina. Tegul jus lydi Švenčiausioji Mergelė, Arabijos Dievo Motina.“ (jm/ Vatican News)

Mišios Bahreino nacionaliniame stadione
Mišios Bahreino nacionaliniame stadione
2022 lapkričio 05, 09:07