Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: vietoj branduolinio karo grėsmės rinkimės taiką

Po sekmadienio Mišių ir kanonizacijos apeigų popiežius vadovavo vidudienio maldai, pasveikino kanonizacijos apeigų dalyvius, tarp jų – Šv. Karolio Boromiejaus misionierių vyrų ir moterų kongregacijų ir Saleziečių koadiutorių atstovus, paminėjo ir klarisių vienuolę s. Mariją Konstancą Panas, kuri bus skelbiama palaimintąja sekmadienio popietę, prisimindamas, kad moteris, paskutiniuosius gyvenimo metus būdama sunki ligonė, savo kančias paaukojo už tuo metu prasidėjusį Vatikano II susirinkimą.

„Poryt, t. y. antradienį, spalio 11 d., sukanka šio Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo pradžios 60-osios metinės, – tęsė popiežius. Kalbėdami apie Susirinkimą, negalime pamiršti branduolinio karo pavojaus, kuris tuo metu grėsė pasauliui. Kodėl nepasimokius iš istorijos? Tada taip pat būta konfliktų ir didelės įtampos, tačiau buvo pasirinktas taikos kelias. Šventajame Rašte parašyta: „Šitaip Viešpats kalbino: „Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite! Pasiklauskite senovės takų, kur yra gerasis kelias? Eikite juo ir rasite sau ramybę” (Jer 6, 16)”, – sakė popiežius primindamas Jeremijo pranašystę.

Be to, prieš vidudienio maldos palaiminimą popiežius taip pat užtikrino savo maldą už beprotiško smurto Tailande aukas, pavedė vaikų darželyje Bankoke nužudytus vaikus ir jų artimuosius gyvybės Tėvui.

„Dabar kreipiamės į Mergelę Mariją, kad padėtų mums būti šventųjų pavyzdžio įkvėptais Evangelijos liudytojais“, – sakė popiežius pradėdam

2022 spalio 09, 11:55

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >