Paieška

Pranciškaus susitikimas su Italijos komunikavimo asociacijų koordinacijos (Copercom) atstovais Pranciškaus susitikimas su Italijos komunikavimo asociacijų koordinacijos (Copercom) atstovais 

Popiežius: komunikavimo ABC: susitikti, klausytis, kalbėti

Popiežius pirmadienį, spalio 31 d., susitiko su Italijos komunikavimo asociacijų koordinacijos (Copercom) atstovais organizacijos įkūrimo 25 metinių proga. Koordinacija, jungianti 29 asociacijas, rengiasi reformai: siekia tapti komunikatorių bendruomene, ketina plėsti ryšius su Katalikų Bažnyčia ir planuoja su Italijos vyskupų konferencija įkurti naują nacionalinį komunikavimo tinką.

Popiežius kalboje paragino komunikatorius viltingai žvelgti į ateitį ir ryžtis naujiems iššūkiams. Pasak jo, dabar išgyvename ne tiek permainų epochą, kiek epochines permainas: sparčiai keičiasi gyvenimo būdas, taip pat būdas palaikyti santykius, komunikuoti ir mąstyti, keičiasi kartų ryšiai, tikėjimo ir mokslo uždavinių suvokimas. Komunikatoriai turi būti permainų ekspertai, pažymėjo popiežius. „Tačiau reikia būti budriems. Keisti nereiškia sekti esamomis madomis, o keisti buvimo ir mąstymo būdą, pradedant nuo žavėjimosi visu tuo, kas nekinta, tačiau visuomet yra nauja“, – tęsė popiežius. Anot jo, „žavėjimasis yra priešnuodis įpročiui kartotis ir rūpintis tik savimi. Žavėjimasis stumia pirmyn, leidžia keistis, žengti į priekį“.

Be to, popiežius pasiūlė gero komunikatoriaus ABC: „Susitikti, klausytis, kalbėti“. Susitikti kitą reiškia sutiktajam atverti širdį, be vaidybos. Susitikimas yra pažinties prielaida. Jei nėra susitikimo – nėra komunikacijos. Susitikimui reikia nuoširdumo. Paskui vyksta klausymasis. Dažnai ateiname į susitikimą laikydamiesi savo išankstinių nusistatymų ir rizikuojame nepriimti tikrovės tokios, kokia ji yra. Todėl reikia mokytis tylėti. Pirmiausia tylėti savyje ir kitą gerbiant ne formaliai, o tikrai klausantis. Klausymasis yra būtinas tikram dialogui. Ir tik po klausymosi būna kalbėjimas. Žodis, kylantis iš tylos ir klausymosi, gali tapti skelbimu, o tada ir komunikavimas atsiveria bendrystei, patikino Italijos komunikatorių asociacijų organizacijos atstovus popiežius.

Pranciškus taip pat užsiminė apie visos Bažnyčios dalyvavimą sinodiniame procese, pakvietė komunikacijos darbuotojus prisidėti, pažymėdamas, kad ėjimas sinodiniu būdu reiškia gerai išgyventi bažnytiškumą, taip, kaip mokė Vatikano II Susirinkimas. Pavesdamas organizacijos narius šv. Pranciškaus Salezo ir pal. Karolio Akutiso globai, Pranciškus drąsino komunikatorius, kad savo kasdieniame įsipareigojime būtų bendrystės liudytojai ir kūrėjai. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 31, 13:42