Paieška

Pranciškaus audiencija Tarptautinės krikščionių verslo vadovų sąjungos UNIAPAC suvažiavimo dalyviams Pranciškaus audiencija Tarptautinės krikščionių verslo vadovų sąjungos UNIAPAC suvažiavimo dalyviams 

Popiežius: bendrojo gėrio siekiantis verslas teišgirsta jaunimą

Popiežius paragino tarptautinės verslininkų sąjungos lyderius sudaryti aljansą su jaunais ekonomistais, neseniai Asyžiuje paskelbusiais „Ekonomikos paktą“ dėl naujos pasaulio ekonomikos sistemos, kuri pagerintų visų gyvenimą. „Mums reikia naujos ekonomikos dėl visų bendrojo gėrio“, – pažymėjo popiežius penktadienį, spalio 21 d., pasakytoje kalboje.

Romos vyskupas Pranciškus kreipėsi į Tarptautinės krikščionių verslo vadovų sąjungos UNIAPAC suvažiavimo dalyvius. Jau daugiau kaip devyniasdešimt metų gyvuojanti sąjunga pagal Bažnyčios socialinį mokymą siekia teisingesnės ir humaniškesnės visuomenės sukūrimo. XXVII UNIAPAC suvažiavimas Romoje tęsis iki šeštadienio, spalio 22d.

Popiežius drąsino tarptautinės sąjungos atstovus, brandžius ir sėkmingus verslininkus, sudaryti aljansą su jaunimu, suvažiavime Pranciškaus ekonomika Asyžiuje paskelbusių Ekonomikos paktą, dėl dviejų priežasčių: „pirma – pernelyg dažnai jaunimo balsas neišgirstamas; antra – kūrybiškumas ir naujas mąstymas dažnai kyla iš jaunų žmonių, o mes, vyresnio amžiaus žmonės, turime turėti drąsos sustoti ir juos išklausyti“, – sakė popiežius.

Jis Asyžiuje paskelbtą Ekonomikos paktą pavadino gera naujiena ir audiencijoje suvažiavimo dalyviams pakartojo visus septynis jaunų verslininkų ir ekonomistų Asyžiuje paskelbtus Ekonomikos pakto punktus.

Anot Pranciškaus, ekonominė veikla turi apimti visus žmones ir visas tautas. Visi turi teisę dalyvauti ekonominiame gyvenime, visų pareiga pagal savo galimybes prisidėti prie savo šalies ir visos žmonių šeimos pažangos. Tai solidarumo ir teisingumo pareiga, kartu tai pats geriausias būdas siekti pažangos visai žmonijai. Todėl bet kokia nauja ekonomika dėl bendrojo gėrio turi būti įtrauki.

„Jūs pašaukti veikti kaip raugas – užtikrinti, kad vystymasis pasiektų visus žmones, ypač labiausiai atstumtuosius ir skurstančiuosius, kad ekonomika visada prisidėtų prie visapusiško žmonijos augimo“, – sakė suvažiavimo dalyviams popiežius.

Popiežius Pranciškus taip pat kvietė nepamiršti, kad verslininkystės pašaukimas yra kilnus. „Niekada neturime pamiršti, kad visi mūsų gebėjimai, įskaitant sėkmę versle, yra Dievo dovanos, kurios turėtų būti aiškiai orientuotos į kitų žmonių vystymąsi ir skurdo panaikinimą, ypač kuriant įvairias užimtumo galimybes. Pokyčiams visada reikia drąsos. Tačiau tikra drąsa taip pat reikalauja, kad sugebėtume atpažinti dieviškąją malonę savo gyvenime.“ (SAK / Vatican News)

2022 spalio 21, 14:05