Paieška

Popiežius Pranciškus FAO būstinėje 2019 m. Popiežius Pranciškus FAO būstinėje 2019 m. 

Popiežiaus laiškas Pasaulinės maisto dienos proga

Spalio 16 d. sukanka 77 metai nuo Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) įkūrimo. Spalio 16-ąją kasmet minima ir Pasaulinė maisto diena. Šia proga popiežius Pranciškus parašė laišką FAO generaliniam direktoriui Qu Dongyu.

Popiežius primena, kad ši Jungtinių Tautų agentūra, turinti savo būstinę Romoje, buvo įkurta 1945 m., vos keliems mėnesiams praėjus po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, siekiant atsiliepti į daugybės žmonių, kuriuos slėgė maisto stoka ir badas, poreikius. Deja, rašo popiežius, ir šiandien gyvename karo, kurį galima vadinti trečiuoju pasauliniu karu, sąlygomis.

Šių metų Pasaulinės maisto dienos tema: „Nepalikti nė vieno. Geresnė maisto gamyba, geresnė mityba, geresnė aplinka ir geresnis gyvenimas visiems“. Šie tikslai gali atrodyti pernelyg ambicingi ir nepasiekiami. Ką turime daryti, kad tai, ką skelbia ši tema, būtų įgyvendinta? Pirmiausia, rašo popiežius, turime atsiminti, kad visų strategijų ašis turi būti žmonės, turintys konkrečias istorijas ir veidus, gyvenantys konkrečiose vietose, o ne skaičiai, statistiniai duomenys. Taip pat reikia į tarptautinio bendradarbiavimo kalbą įvesti meilės kategoriją, kad tarptautiniai santykiai būtų humaniški ir solidarūs, siekiantys bendrojo gėrio.

Popiežius dar kartą atnaujina Šventojo Sosto ir Katalikų Bažnyčios įsipareigojimą kartu su FAO ir kitomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vargstančiųjų labui, siekti brolybės, santarvės ir bendradarbiavimo, kad būtų atrasti horizontai, kurie padėtų kurti gerovę ne tik šiandien, bet ir ateities kartoms. (jm / Vatican News)

2022 spalio 14, 15:45