Paieška

Popiežiaus susitikimas su Romandijos mokyklų kapelionais Popiežiaus susitikimas su Romandijos mokyklų kapelionais 

Popiežiaus audiencija mokyklų kapelionams

Popiežius Pranciškus penktadienį, spalio 7 d., susitiko su Romandijos – Šveicarijos prancūziškai kalbančio regiono – mokyklų kapelionais, kurie papasakojo Romos vyskupui apie savo pastoracinę tarnystę šveicarams moksleiviams.

Pranciškus sveikinimo kalboje pasidžiaugė kapelionų įsipareigojimu palydėti jaunimą, juos išklausyti ir vesti prie Viešpaties maldoje. Anot popiežiaus, būtent maldos tyloje atgyja jaunuolių veidai, jų gyvenimo istorijos, šypsena, ašaros ir svajonės. Pranciškus reiškė viltį, kad mokyklų kapelionai ne tik semsis iš jaunimo sinodo ir prieš keturis metus paskelbto dokumento-laiško Christus vivit, bet ir per savo veiklą su jaunimu tam tikru būdu parašys naujų šio sinodinio paraginimo-laiško puslapių.

Anot popiežiaus, kai jaunimo kapelionai palydi jaunuolius, jų klausosi ir išgirsta apie jų nusivylimus, nesėkmes, abejones, paskui prakalba jiems apie Jėzų Kristų ir sužadina jų širdyse viltį, tuomet įvyksta kažkas panašaus į Emauso mokinių patirtį. „Tai, kas įvyksta, priklauso ne nuo jūsų įgūdžių, o nuo gyvojo Kristaus, kuris apsilanko, nuo Šventosios Dvasios veikimo, tačiau svarbu, kad kartu būtumėte ir jūs – reikia, kad jūs palydėtumėte jaunimą“, – sakė Pranciškus.

Popiežius pasidžiaugė dar vienu kapelionų ugdymo pastoracijos aspektu – ekumeniniu Romandijos katalikų ir protestantų bendradarbiavimu. „Tai geras liudijimas!, – pažymėjo popiežius, kartu išsakydamas viltį, kad šis liudijimas padės Bažnyčiai augti link vis didesnės vienybės, vis labai atitinkančios Viešpaties Kristaus valią. Ženkite toliau šiuo keliu!“ – pasakė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 07, 13:01