Paieška

Popiežiaus audiencija kanonizacijos iškilmių dalyviams Popiežiaus audiencija kanonizacijos iškilmių dalyviams 

Popiežiaus audiencija kanonizacijos iškilmių dalyviams

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė piligrimus, atvykusius į Romą dalyvauti sekmadienį vykusiose vyskupo Jono Krikštytojo Scalabrini kanonizacijos iškilmėse. Kartu su juo šventuoju paskelbto saleziečio Artemido Zatti kraštiečius ir gerbėjus popiežius priėmė šeštadienį, dieną prieš kanonizaciją.

Kalbėdamas apie naują šventąjį Joną Krikštytoją Scalabrini popiežius visų pirma iškėlė jo sielovadinės veiklos italų migrantų labui svarbą. Tais laikais tūkstančiai italų emigravo į Ameriką. Vyskupas Scalabrini žvelgė į šiuos žmones Kristaus žvilgsniu. Su didele meile ir pastoraciniu išradingumu jis rūpinosi emigrantų materialiniais ir dvasiniais poreikiais.

Ir šiandien migracija yra ne mažiau svarbus iššūkis, sakė Pranciškus. Ir šiandien kiekvienas pakrikštytasis yra kviečiamas Dievo žvilgsniu žiūrėti į savo brolius ir seseris migrantus ir pabėgėlius; leisti, kad Dievo žvilgsnis praplėstų mūsų žvilgsnį, kad liudytume konkretų artumą, sekdami vyskupo Scalabrini pavyzdžiu.

Šiandien esame kviečiami skleisti susitikimo kultūrą. Susitikimas – tai praturtinanti patirtis, nes ji atskleidžia įvairovės grožį. Migrantų tikėjimas, viltis ir atkaklumas gali būti pavyzdys ir paskata tiems, kurie nori kurti pasaulį, kuriame vyrautų taika ir gerovė. O kad toks pasaulis būtų sėkmingai kuriamas, turime pradėti nuo pagalbos labiausiai vargstantiems ir pažeidžiamiems.

„Brangūs broliai ir seserys, tegul Jono Krikštytojo Scalabrini šventumas užkrečia mus troškimu būti šventais, – linkėjo Pranciškus. – Siekime šventumo kiekvienas savitu, unikaliu būdu; siekime būti tokie, kokiais mus nori matyti beribė Dievo vaizduotė.“ (jm / Vatican News)

2022 spalio 10, 13:10