Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį 

Popiežius: nedejuokime, kai slegia sunkumai, kūrybingai ieškokime sprendimų

Sekmadienio Mišių Evangelijoje girdėjome palyginimą apie nesąžiningą prievaizdą. Nelengva šiuos Jėzaus žodžius suprasti, sakė popiežius Pranciškus prieš vidudienio maldą mėgindamas paaiškinti, ką Jėzus šiuo palyginimu nori mums pasakyti.

Jėzus papasakojo apie korupcijos atvejį: nesąžiningas prievaizdas vagia, bet, kai šeimininkas jį sugauna, gudriai išsisuka iš padėties. Jis nepasiduoda, nesusitaiko su likimu ir nevaidina aukos, bet, priešingai, – gudraudamas ieško išeities. Jėzus, remdamasis šia istorija, mus provokuoja. „Šio pasaulio vaikai, – sako jis, – yra apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.“ (Lk 16, 8). Dažnai būna, kad tie, kurie veikia tamsoje, kurie vadovaujasi pasaulio kriterijais, moka išsilaikyti netgi atsidūrę rimtoje bėdoje, elgtis gudriau už kitus. Tuo tarpu mes, Jėzaus mokiniai, kartais miegame, esame naivūs, nemokame imtis iniciatyvos ir ieškoti išeičių. Labai dažnai krikščionys, užklupti asmeninių, socialinių, taip pat bažnytinių krizių, leidžia, kad juos užvaldytų nusivylimas, skundžiasi, gailisi savęs. O juk galėtume – kaip moko Jėzus – ir mes turėti tam tikro Evangelinio gudrumo, būti įžvalgesni, budresni ir atidesni, kūrybingiau ieškoti gerų sprendimų.

Šio sekmadienio palyginimu Jėzus mus moko ir kito dalyko, tęsė Pranciškus. Palyginimo prievaizdas pasiūlo nuolaidas tiems, kurie turi skolų, ir su jais susidraugauja, tikėdamasis, kad jie galės jam padėti, kai šeimininkas jį atleis iš darbo. Anksčiau jis kaupė turtus sau, o dabar juos naudoja tam, kad susirastų draugų, kurie jam padės ateityje. „Norint pasiekti amžinąjį gyvenimą, reikia ne kaupti šio pasaulio gėrybes, bet daugiau meilės, broliškumo santykiuose su kitais žmonėmis. Jėzus ragina: nenaudokite šio pasaulio gėrybių tik sau ir savo egoizmui, naudokite jas draugystei, geriems santykiams kurti, meilei, brolystei ir rūpinimuisi silpniausiais.“

„Šiandienos pasaulyje irgi netrūksta istorijų apie korupciją, panašių į tą, apie kurią mums papasakojo sekmadienio Evangelija, – kalbėjo popiežius. – Tai nesąžiningas elgesys, neteisinga politika, savanaudiškumas asmenų ir institucijų pasirinkimuose ir daugybė kitų tamsių situacijų. Tačiau mums, krikščionims, nevalia nusivilti ar, dar blogiau, nekreipti dėmesio, būti abejingiems. Priešingai, esame kviečiami kūrybingai daryti gera, su evangeliniu apdairumu ir įžvalgumu naudotis turimomis gėrybėmis – ne tik materialinėmis, bet visomis iš Viešpaties gautomis dovanomis – ne tam, kad praturtėtume, bet kad kurtume brolišką meilę ir socialinę draugystę.“

Popiežius baigė trumpą sekmadienio vidudienio katechezę malda, kad Švenčiausioji Mergelė Marija padėtų mums būti tokiems, kaip ji, – neturtingiems dvasia, bet turtingiems tarpusavio meile. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 18, 13:15

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >