Paieška

Maltos Ordino vėliava Maltos Ordino vėliava 

Popiežius paskelbė naują Maltos Ordino konstituciją ir patvirtino laikinąją tarybą

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., popiežius Pranciškus paskelbė dekretą, kuriuo patvirtinama nauja Maltos Ordino konstitucija ir su ja susijęs kodeksas. Popiežiaus dekretu taip pat sustabdomi visų Ordinų vadovų įgaliojimai, paleidžiama dabartinė Ordino taryba, sudaroma laikinoji taryba ir sušaukiama neeilinė generalinė kapitula, kuri įvyks ateinančių metų sausio 25 d.

Popiežiaus dekrete rašoma, kad Apaštalų Sostas visada ypatingai rūpinosi Ordinu, per amžius įvairūs popiežiai daug prisidėjo tvirtindami jo tapatybę, palaikydami jo veiklą, padėdami įveikti krizes, siekdami užtikrinti Ordino egzistavimą ir plėtrą, taip pat jo suverenumą tarptautinėje plotmėje. Popiežius taip pat primena, kad Ordino suverenumas nėra toks pat kaip kitų tarptautinės bendruomenės suverenių subjektų. Maltos Ordinas, būdamas vienuolių ordinas, visais aspektais yra priklausomas nuo Šventojo Sosto.

Pranciškus rašo, kad jis su tėvišku rūpesčiu stebėjo Ordino gyvenimą, vertino jo darbus įvairiose pasaulio dalyse ir matė būtinybę pradėti gilų dvasinį, moralinį ir institucinį viso Ordino atsinaujinimą.

Šeštadienį paskelbtame dekrete taip pat nurodoma, kad iki neeilinės generalinės kapitulos pabaigos patvirtinamos visos galios, kurias popiežius yra suteikęs savo specialiajam delegatui Maltos Ordine kardinolui Silvano Tomasi. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 03, 12:51