Paieška

Vatikano II susirinkimo atidarymas 1962 m. spalio 11 d. Vatikano II susirinkimo atidarymas 1962 m. spalio 11 d. 

Popiežiaus vadovausimos liturgijos spalio mėnesį

Popiežius spalį minės Visuotinio susirinkimo pradžios 60-ąsias metines ir paskelbs du naujus šventuosius – vargstančiųjų ir migrantų globėjus.

Spalio 11 dieną sukanka Vatikano II susirinkimo – anuomet vadinto Didžiuoju sinodu – pradžios 60-osios metinės. Spalio 11-ąją kartu minimas Susirinkimą sušaukusio ir jį pradėjusio popiežiaus šv. Jono XXIII liturginis minėjimas. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, spalio 11 d., Visuotinio susirinkimo pradžios 60-ųjų metinių proga, aukos Mišias šv. Petro bazilikoje.

Vatikano II susirinkimas buvo paskutinis visuotinis vyskupų iš viso pasaulio susirinkimas. Jame dalyvavo apie 2 800 Katalikų Bažnyčios ganytojų – kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų. Ganytojai, dalyvaujant popiežiui, per trejus metus įvykusiose keturiose sesijose diskutavo Šv. Petro bazilikoje apie Bažnyčios misiją skelbti nekintančią Evangelijos žinią moderniam pliuralistiniam pasauliui. Susirinkimas priėmė sprendimus ir dėl liturgijos, santykių su religijomis ir netikinčiaisiais, Bažnyčios esmės ir pašaukimo, dvasininkijos, pasauliečių, krikščionių vienybės ir Bažnyčios susitaikymo su žydais.

Popiežiaus ketvirtadienį, spalio 11 d., Šv. Petro bazilikoje aukosimos Mišios prasidės 17 val. Romos laiku.

Dvi dienas prieš Vatikano II susirinkimo pradžios sukakties minėjimo Mišias, spalio 9 d., popiežius Šv. Petro aikštėje aukos 28-ojo eilinio sekmadienio Mišias ir jų metu paskelbs du naujus Bažnyčios šventuosius – pal. Joną Krikštytoją Scalabrini ir pal. Artemide Zatti.

Abu iš šiaurinės Italijos kilę nauji šventieji paliko gilių apaštalavimo pėdsakų Amerikos žemyne: pal. vyskupas Jonas Krikštytojas Scalabrini, vargstančių italų migrantų apaštalas, pavedė dviems vienuolinėms kongregacijoms – vienai vyrų, kitai moterų – rūpintis migrantų gerove, ypač Šiaurės Amerikoje; salezietis pasaulietis pal.  br. Artemide Zatti, pagal profesiją vaistininkas, užaugęs Argentinoje, italų migrantų šeimoje, Patagonijoje rūpestingai ir nuolankiai slaugė vargstančius žmones ir kitaip jais rūpinosi.

Kanonizavimo apeigų ir Mišių pradžia – 10.15 val. Romos laiku. (SAK / Vatican News)

 

2022 rugsėjo 29, 10:26