Paieška

Popiežius laimina Šionštato „Tris kartus stebuklingosios Motinos“ paveikslą Popiežius laimina Šionštato „Tris kartus stebuklingosios Motinos“ paveikslą  

Popiežius: nutolusiems nuo Viešpaties liudyti naują gyvenimą Kristuje

Šionštato tėvų kongregacijos generalinės kapitulos proga popiežius, ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., priėmė jos dalyvius. Pranciškus pasveikino naujai išrinktą vyresnįjį kun. Alexandre Awi Mello, palinkėdamas jam ir visai Šionštato tėvų bendruomenei, kad Šventoji Dvasia kapituloje dedamas pastangas padarytų vaisingomis. Popiežius ypač akcentavo ideologijų pavojų šeimai.

„Dažnai matome, kad šeimos prigimtį puola įvairios ideologijos, dėl kurių susvyruoja žmogaus asmenį ir bendrai visą visuomenę palaikantys pamatai. Matome, kad daug santuokų išgyvena krizę, jaunuoliai – gundymus, yra daug užmirštų senolių, kenčiančių vaikų. Jūs esate vilties žinios nešėjai sunkumuose, kuriuos jie patiria kiekviename gyvenimo etape. Šie sunkumai tęsiasi kartu su žmogiškų vertybių naikinimu, jų laukiniu apiplėšimu, kurį vydo visokių rūšių ideologinės kolonizacijos“ – sakė Pranciškus, kartu patikindamas, kad „pasaulis iš mūsų vis labiau reikalauja, kad duotume atsakymų į mūsų laikų moterims ir vyrams iškylančius klausimus“.

Popiežius pasidžiaugė kongregacijos dvasininkų tarnyste Bažnyčiai ir pasauliui, ypač palydint šeimas, visoms joms skelbiant apie Meilės sandorą, kurią Viešpats sudarė su savo žmonėmis. Pranciškus priminė Šventosios šeimos pavyzdį, įsakmiai kalbėjo apie Mergelę Mariją, Triskart stebuklingąją Motiną, kurią Šionštato kongregacija išsirinko savo dangiškąja globėja.

„Tris kartus stebuklingoji Motina yra pamatinis pavyzdys visiems: ji ragina mus tiesti broliška meile ir gėrybių bendryste grindžiamus tiltus labiausiai stokojantiems, suteikia išminties ir drąsos kreiptis į tuos, kurie nutolo nuo Viešpaties draugystės, ir susigrąžinti juos, liudijant naują gyvenimą Kristuje, kuriam būdingas gailestingumas“.

6-oji generalinė kapitula Šionštato kongregacijos vyresniuoju išsirinko kun. Alexandre Awi Mello, Rio de Žaneire gimusį 51 metų dvasininką, buvusį Šionštato judėjimo Brazilijoje nacionalinį direktorių. 2007 m. jis Lotynų Amerikos vyskupų tarybos susitikime Aparesidoje dirbo redakcinės komisijos sekretoriate, kuriai anuomet vadovavo būsimasis popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio – laikomas Aparesidos Baigiamojo dokumento autoriumi. Pastoracijos teologijos ir katechetikos docentas, kelių katalikiškų universitetų bendradarbis ir buvęs žurnalo Tabor direktorius kun. A. A. Mello nuo 2017 metų yra Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius. Informuojama, kad, jį išrinkus Šionštato tėvų vyresniuoju, kun. A.A. Mello dar kelis mėnesius eis sekretoriaus pareigas.

Šionštato judėjimas veikia ir Lietuvoje ir dirba su šeimomis, nuo 2010 m. vykdydamas sielovadinį projektą J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija, skirtą susituokusioms poroms. Šiuo metu Šionštato bendruomenei Lietuvoje priklauso devynios sutuoktinių poros. 

(SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 01, 13:47