Paieška

Europos jaunimo piligrimystė į Santjago de Kompostelą Europos jaunimo piligrimystė į Santjago de Kompostelą 

Popiežius pasveikino Europos jaunimo piligrimystės dalyvius

Įvairių Europos šalių jaunuoliai, pėsčiomis pasiekę Santjago de Kompostela šventovę, sekmadienį užbaigė savo piligrimystę. Juos pasveikino popiežius Pranciškus.

„Šiandien yra Europos jaunimo piligriminės kelionės į Santjago de Kompostelą, turėjusios įvykti pernai, kai buvo minimi Jokūbo šventieji metai, bet atidėtos, kulminacinė diena. Su džiaugsmu laiminu kiekvieną dalyvavusį jaunuolį, taip pat laiminu visus, kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo. Tegul jūsų gyvenimas visada būna kelionė – kelionė su Jėzumi Kristumi, kelionė pas Dievą, pas brolius ir seseris, kelionė su pasiryžimu tarnauti ir džiaugsmu“, – linkėjo Pranciškus.

2022 rugpjūčio 07, 12:56