Paieška

Popiežius kardinolams: niekada nepaliaukite stebėtis!

Antradienio, rugpjūčio 30 d., pavakare Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo Mišias kartu su beveik dviem šimtais kardinolų, dalyvavusių pirmadienį ir antradienį vykusiame susitikime, skirtame neseniai įsigaliojusiai Romos kurijos veiklą apibrėžiančiai apaštališkajai konstitucijai „Praedicate Evangelium“.

Mišių Žodžio liturgijoje buvo skaitomas šv. Pauliaus laiško efeziečiams himnas dieviškajam išganymo planui (plg. Ef 1, 3–14) ir paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės, kalbančios apie Kristaus mokiniams suteiktą siuntimą eiti į visą pasaulį. Abu šie skaitiniai perteikia nuostabą – Pauliaus, kontempliuojančio dieviškąjį išganymo planą, ir mokinių, siunčiamų skelbti Kristų visai kūrinijai. Ir mes, sakė popiežius, „leiskimės į šias dvi teritorijas, kur galingai pučia Šventosios Dvasios vėjas, kad iš šios Mišių aukos ir iš ja užbaigiamo kardinolų susitikimo išeitume pajėgesni visoms tautoms skelbti nuostabius Dievo darbus.

Nuostaba, kurią jaučiame šv. Pauliaus laiško efeziečiams himne, kyla iš dieviškojo išganymo plano istorijoje apmąstymo, sakė popiežius. Per Kristų esame palaiminti prieš sukūrimą, jis mus pašaukė, jis mus atpirko, jame esame suvienyti, ir visi, artimi ir tolimi, pirmieji ir paskutinieji liudijame Dievo šlovę. Panašią nuostabą patyrė ir Kristaus mokiniai, nukeliavę į Galilėją ir užkopę ant nurodytos kalvos. Vargu ar galima įsivaizduoti, ką jautė mokiniai, išgirdę Viešpaties žodžius: „Eikite [...] padarykite mano mokiniais visų tautų žmones  [...] Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Šie Prisikėlusiojo žodžiai ir po dviejų tūkstančių metų jaudina mūsų širdis, sakė Pranciškus. Ši nuostaba yra kelias į išgelbėjimą! Tegul Dievas ją išsaugo mumyse visada gyvą. Pasak Pranciškaus, šiandien Dievo žodis mumyse žadina nuostabą, kad esame Bažnyčioje ir kad esame Bažnyčia! Tikinčiųjų bendruomenės gyvybę palaiko šis dvigubas slėpinys – kad esame palaiminti per Kristų ir siunčiami eiti su Kristumi į pasaulį.

„Štai koks yra ir turi būti šventimus gavęs Bažnyčios tarnas – jis moka stebėtis Dievo planu ir su tokia dvasia aistringai myli Bažnyčią. Jis yra pasirengęs tarnauti jos misijai ten, kur yra siunčiamas, ir taip, kaip nori Šventoji Dvasia. Tegul taip būna ir su mumis, – sakė popiežius. – Tokie būkite ir jūs, brangūs broliai kardinolai!“ (jm / Vatican News)

2022 rugpjūčio 30, 18:11