Paieška

Popiežiaus maldos intencija rugsėjui

Melskimės, kad mirties bausmė, kuria kėsinamasi į asmens neliečiamybę ir orumą, būtų panaikinta visų pasaulio šalių įstatymuose.

Visame pasaulyje vis dažniau pasisakoma prieš mirties bausmę. Bažnyčiai tai yra vilties ženklas. Teisiniu požiūriu mirties bausmė nėra būtina, nes visuomenė gali sėkmingai mažinti nusikalstamumą galutinai neatimdama iš nusikaltėlio galimybės pasitaisyti. Kiekviena bausmė turi palikti pravirą vilties langelį. Mirties bausmė neužtikrina teisingumo aukoms, o tik skatina kerštą. Ji taip pat nepalieka galimybės ištaisyti galimos teismo klaidos. Mirties bausmės neįmanoma pateisinti ir moraliniu požiūriu, nes ji sunaikina svarbiausią dovaną, kurią esame gavę – gyvybę. Nepamirškime, kad iki paskutinės akimirkos žmogus gali atsiversti ir pasikeisti. Ir pagal Evangeliją mirties bausmė yra nepriimtina. Įsakymas „Nežudyk“ saugo ir nekaltąjį, ir kaltąjį. Todėl prašau visų geros valios žmonių susitelkti, kad visame pasaulyje būtų panaikinta mirties bausmė.

2022 rugpjūčio 31, 16:01