Paieška

Popiežiaus susitikimas su ministrantais iš Prancūzijos Popiežiaus susitikimas su ministrantais iš Prancūzijos 

Popiežiaus audiencijos prancūzams ministrantams ir portugalų šeimai

Penktadienį, rugpjūčio 26 d., popiežius priėmė grupę ministrantų iš Prancūzijos, dalyvaujančių kasmet rengiamoje piligriminėje kelionėje į Romą.

„Iš visos širdies dėkoju jums už pastangas, o kartais ir už išsižadėjimus, kuriems ryžotės tapdami ministrantais“, – sakė jiems popiežius ir prašė niekada nesigėdyti tarnavimo prie altoriaus. „Tarnauti Jėzui, kai jis atiduoda savo gyvybę už mus Eucharistijos aukoje, yra garbė. Dalyvaudami liturgijoje ir patarnaudami, jūs visiems konkrečiai liudijate Evangeliją.“

Popiežius sakė, kad amžius, kai paprastai tampama ministrantu, – tai metas, kai žmogus deda tvirtus pamatus visam gyvenimui, kai užmezgamos draugystės, kai išsikeliami tikslai, kurių vėliau siekiama. Patarnavimas prie altoriaus gali sužadinti ir troškimą atsiliepti į Viešpaties pašaukimą į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą. „Kodėl gi ne? Nebijokite! Puoselėkite tai savo širdyje ir vieną dieną išdrįskite apie tai pasikalbėti su žmogumi, kuriuo pasitikite. Kaip gražu matyti jaunus žmones, dosniai atsidavusius Dievo karalystei ir tarnaujančius Bažnyčiai! Tai iš tiesų gražus nuotykis“, – sakė popiežius.

Dar viena penktadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta De Mello šeimai iš Portugalijos. Susitikime su popiežiumi dalyvavo gausios šeimos nariai, atstovaujantys kelioms kartoms, iš viso – net 140 asmenų. „Gera matyti šeimą, kurią vienija tikėjimo dovana“, – sakė Pranciškus ir ragino savo svečius toliau džiugiai liudyti tikėjimą,  pasitikint Viešpaties gerumu ir Švenčiausiosios Mergelės, portugalų su meile gerbiamos Fatimoje, globa. (jm / Vatican News)

Popiežius su portugalų De Mello šeimos nariais
Popiežius su portugalų De Mello šeimos nariais
2022 rugpjūčio 26, 15:20