Paieška

Kanados indėnų atstovai po susitikimo su popiežiumi 2022 04 01 Kanados indėnų atstovai po susitikimo su popiežiumi 2022 04 01 

Popiežiaus kelionė į Kanadą – atgailos piligrimystė

Ateinantį sekmadienį, liepos 24 d., prasidės popiežiaus Pranciškaus kelionė į Kanadą. Sekmadienį, po „Viešpaties angelo“ maldos, popiežius kreipėsi į Kanados katalikus.

„Brangūs Kanados broliai ir seserys, kaip žinote, Jėzaus vardu atvyksiu tarp jūsų, kad susitikčiau su čiabuvių tautomis ir jas apkabinčiau. Deja, Kanadoje nemažai krikščionių, įskaitant kai kurių religinių institucijų narius, prisidėjo prie kultūrinės asimiliacijos politikos, kuri praeityje įvairiais būdais smarkiai pakenkė vietinėms bendruomenėms. Dėl šios priežasties neseniai Vatikane priėmiau kelias grupes vietinių tautų atstovų, kuriems išreiškiau savo apgailestavimą ir solidarumą dėl jų patirtos žalos. O dabar rengiuosi į atgailos piligriminę kelionę, kuri, tikiuosi, su Dievo malone prisidės prie jau pradėto gydymo ir susitaikinimo proceso. Iš anksto dėkoju jums už visą pasirengimo darbą ir už svetingumą, su kuriuo mane priimsite.“

2022 liepos 17, 13:27