Paieška

Popiežiaus audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai Popiežiaus audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai 

Pranciškus: ginkluoti užkariavimai ir dangaus karalystė nieko neturi bendra

„Reikia atsiversti, kad suprastume, jog ginkluoti užkariavimai, ekspansija ir imperializmas neturi nieko bendra su Jėzaus paskelbta karalyste, su Velykų Viešpačiu, kuris Getsemanėje prašė mokinių atsisakyti smurto, grąžinti kalaviją į makštis, „nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus“ (Mt 26, 52); atmetęs visus prieštaravimus jis tarė: „Gana!" (Lk 22, 51)“, – birželio 30 d. sakė popiežius, kreipdamasis į ortodoksų Konstantinopolio patriarchato delegaciją.

Pranciškus padėkojo delegacijai už dalyvavimą šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos Bažnyčios globėjų, iškilmėje Vatikane. „Tradicinis apsikeitimas delegacijomis tarp mūsų Bažnyčių globėjų švenčių proga yra apčiuopiamas ženklas, kad atstumas ir abejingumas, kai buvo manoma, jog susiskaldymas yra nepakeičiamas faktas, jau praeitis“, – pasakė popiežius, dėkingai paminėdamas ir visus tuos, kurie anuomet, paklusdami Viešpačiui ir vedami Šventosios Dvasios, pasuko eiti visiškos bendrystės keliu. Popiežius priminė Konstantinopolio patriarchą Atenagorą, neseniai paminėtas 50-ąsias jo mirties metines ir jo posakį, kad „Bažnyčios yra seserys, o tautos – broliai“.

Šis jo posakis, anot popiežiaus, kaip niekad svarbus dabartiniu metu, kai pasaulį sukrėtė žiauri ir beprasmė karinė agresija, kai daug krikščionių kovoja vieni su kitais. Susidūrę su karo skandalu, negalime stoviniuoti: turime gedėti, užjausti, atsiversti. Gedėti dėl aukų, nekaltų žmonių, pralieto kraujo, šeimų, miestų, visos tautos traumos. Paskui reikia skubėti padėti taip nukentėjusiems broliams ir seserims. Reikia atsiversti, nes ginkluoti užkariavimai, ekspansija ir imperializmas neturi nieko bendra su Jėzaus paskelbta karalyste, pasakė Pranciškus, užsimindamas apie Rusijos karą Ukrainoje, kurį jis ir patriarchas Baltramiejus pasmerkė daug kartų.

Anot popiežiaus, vienas nuo kito nutolusių krikščionių susitaikinimas padeda susitaikyti ir tautoms. Tai nėra vien Bažnyčių vidinis reikalas, bet ir visuotinės brolybės sąlyga. 

Krikščionims reikia rimtai susimąstyti,  kokį pasaulį norėtume matyti po dabartinių baisių susidūrimų? Kokį indėlį esame pasirengę įnešti dabar, kad žmonija taptų broliškesnė? Atsakymų į šiuos klausimus, kaip tikintieji, ieškome Evangelijoje.  

Popiežius pasidžiaugė Mišrios teologinės katalikų ir ortodoksų komisijos darbu, vylėsi, kad ji paklos pamatus naujam mentalitetui, nes negalime likti prie senų klaidų ir praėjusių epochų nusistatymų, negalime pasitenkinti mandagia bažnytine diplomatija ir likti su tomis pačiomis idėjomis. Turime eiti pirmyn kaip broliai, remti vieni kitus, melstis vieni už kitus, dirbti vieni su kitais. (RK / Vatican News)

2022 birželio 30, 13:40