Paieška

Popiežius: Trejybės slėpinys – ne teologinis galvosūkis, bet raginimas dalytis meile

Savo tikėjimą į vieną ir triasmenį Dievą turime liudyti savo gyvenimu, ne žodžiais, bet darbais, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą.

Šiandien, Švenčiausiosios Trejybės iškilmės dieną, Jėzus Evangelijoje mums kalba, kas yra kiti du dieviškieji asmenys – Tėvas ir Šventoji Dvasia. Apie Dvasią jis sako: „Ji nekalbės iš savęs, bet... ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“, o apie Tėvą: „Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano“ (Jn 16, 14–15). Popiežius prašė atkreipti dėmesį, kad Šventoji Dvasia kalba ne apie save, bet skelbia Jėzų ir apreiškia Tėvą, o Tėvas, kuris viską turi, nes yra visa ko pradžia, atiduoda viską, ką turi, Sūnui.

„O dabar pažvelkime į save, į tai, apie ką kalbame ir ką turime. Mes visada norime, kad apie mus kalbėtų gerai, o kai patys kalbame, dažnai kalbame tik apie save ir tai, ką darome. Kaip labai mes branginame tai, ką turime! Kaip mums sunku dalytis savo nuosavybe su kitais! Žodžiais tai gal ir paprasta, bet praktiškai labai sunku“, – sakė popiežius. „Štai kodėl Švenčiausiosios Trejybės slėpinys – tai ne teorinis teologinis galvosūkis, bet raginimas daryti perversmą mūsų gyvenime. Dieviškoji Trejybė, kurios kiekvienas asmuo gyvena dėl kito, o ne dėl savęs, skatina mus gyventi su kitais ir dėl kitų. Šiandien galime savęs paklausti, ar mūsų gyvenimas atspindi Dievą, į kurį tikime. Ar aš, išpažįstantis tikėjimą į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, iš tiesų tikiu, kad man reikia kitų žmonių, turiu atiduoti save kitiems, turiu tarnauti kitiems? Ar tai patvirtinu gyvenimu?“

Savo tikėjimą į vieną ir triasmenį Dievą turime liudyti savo gyvenimu, ne žodžiais, bet darbais. Dievas yra ne knygose užrašyta tiesa, bet meilė ir jis save apreiškia per meilę. Todėl, sakė popiežius, ir mūsų gyvenimas pasaulyje turi būti nuolatinis liudijimas, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą – turime būti atviri, padėti vieni kitiems. „Tad kiekvienas sau užduokime dar vieną klausimą, – sakė Pranciškus, – ar aš kiekvieną dieną gyvenu kaip Trejybės atspindys? Ar kryžiaus ženklas, kurį darau kasdien, lieka tik tuščias gestas, ar jis įkvepia mane kalbėtis, susitikti, priimti gerus sprendimus, atleisti?“

„Mergelė Marija, Tėvo duktė, Sūnaus motina ir Dvasios sutuoktinė, tegul padeda mums priimti ir liudyti savo gyvenime Dievo-Meilės slėpinį.“ (jm / Vatican News

2022 birželio 12, 12:16

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >