Paieška

Popiežiaus audiencija Europos katalikų šeimų asociacijų federacijai Popiežiaus audiencija Europos katalikų šeimų asociacijų federacijai 

Popiežius: šeimos Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje padeda pabėgėliams

Penktadienį, birželio 10 d., popiežius Pranciškus priėmė Europos katalikų šeimų asociacijų federacijos atstovus. Šiais metais sukanka 25 metai nuo federacijos įkūrimo.

„Šis susitikimas yra jubiliejinis. Švenčiate 25 metų sukaktį. Tikrai yra ką švęsti ir už ką dėkoti“, – sakė popiežius, paminėdamas ir kitą svarbų įvykį – Romoje vyksiantį Pasaulio šeimų susitikimą, iki kurio pradžios liko jau mažiau kaip dvi savaitės. Savo kalbos pradžioje popiežius paminėjo ir tragišką patirtį, kurią šiomis dienomis išgyvena daug šeimų, – karą Ukrainoje. Šeimos, šeimų tinklai šiomis dienomis pirmauja teikiant pagalbą pabėgėliams. Šiandien tai matome Lietuvoje, Lenkijoje ir Vengrijoje, sakė Pranciškus.

Dabartiniai laikai – tai ne tik permainų epocha, bet visų pirma epochų kaitos metas. Jūs vykdote savo pašaukimą šiandien vykstančių rimtų permainų kontekste. Sunkumai, su kuriais susiduriate, kartais gali kelti nusivylimo pavojų, tačiau Dievo malonės lydimi esate kviečiami dirbti su viltimi ir pasitikėjimu, veiksmingai bendradarbiaudami su Bažnyčia. Iššūkiai, su kuriais šiandien susiduriame, yra dideli ir tarpusavyje susiję. Europa sensta, gimsta nedaug vaikų, tad kaip ji gali kalbėti apie tvarumą ir stengtis būti solidari? Valstybės turi suprasti, kad jų pareiga yra pašalinti kliūtis, trukdančias gimstamumui, turi pripažinti, kad šeima yra bendras gėris, tarnaujantis visiems. Reikia kovoti su vartotojiškumu ir individualizmu.

Kaip vieną blogių, su kuriais kovoti reikalinga šeimų pagalba, popiežius paminėjo pornografiją, kuri dabar visur plinta internetu. Reikia ją smerkti kaip kėsinimąsi į vyrų ir moterų orumą. Šeimų tinklai, bendradarbiaudami su mokyklomis ir vietos bendruomenėmis, yra labai svarbūs siekiant užkirsti kelią šiam blogiui, su juo kovoti, gydyti priklausomybės verpetuose atsidūrusių žmonių žaizdas.

Kitas mūsų epochos blogis yra vadinamoji surogatinė motinystė. Nuo šios nežmoniškos praktikos dažniausiai nukenčia neturtingos moterys, jos išnaudojamos, paneigiamas jų orumas, o vaikai laikomi preke.

Galiausiai popiežius paminėjo ir labai rimtą iššūkį, kurį dar labiau užaštrino ir išryškino pandemija – žmonių vienatvę. Daug šeimų per pandemiją iš naujo atrado save kaip namų Bažnyčią, tačiau dar daugiau patyrė vienatvę. Popiežius pažymėjo, kad pačių šeimų savitarpio pagalba, šeimų tinklai yra veiksmingiausias priešnuodis vienatvei.

„Brangūs broliai ir seserys, drąsiai tęskite savo tarnystę! Užtikrinkite, kad jūsų federacija būtų visada pasirengusi tarnauti, uoliai atsiliepdama į tai, ko iš mūsų reikalauja Evangelija“, – prašė popiežius. (jm / Vatican News)

2022 birželio 10, 13:51