Paieška

Popiežius Pranciškus ir kairėje  – kardinolas K. Farrell Popiežius Pranciškus ir kairėje – kardinolas K. Farrell 

Popiežius šeimoms: liudykite, kad Dievas yra meilė ir gyvenimo bendrystė

Baigėsi X-asis Pasaulinis šeimų susitikimas. Popiežius Pranciškus šeštadienio, birželio 25-osios, pavakare dalyvavo susitikimo uždarymo šv. Mišiose Šv. Petro aikštėje, Mišioms vadovavo kardinolas Kevinas J. Farrellas, Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas. Homiliją skaitė popiežius Pranciškus. Popiežius drąsino šeimas išlikti vienybėje visiems parodant, kad Dievas yra meilė ir gyvenimo bendrystė.

Nors ir patvirtiname šeimos grožį, labiau nei bet kada jaučiame, kad turime ją ginti. Neleiskime, kad ją užterštų egoizmo, individualizmo, abejingumo ir atstūmimo kultūros nuodai, ir taip prarastume jos DNR – svetingumą ir tarnystės dvasią“ – sakė popiežius. Pranciškus atskirtai paminėjo iššūkius, kylančius tėvams, sutuokiniams ir jaunoms šeimoms.

Anot popiežiaus, tėvams svarbu apmąstyti Dievo kelią. „Dievas myli jaunuolius, bet tai nereiškia, kad jis apsaugo juos nuo kiekvieno pavojaus, kiekvieno iššūkio ir kiekvienos kančios. Jis nėra susirūpinęs ir perdėtai rūpestingas. Priešingai, jis pasitiki jais ir kviečia kiekvieną iš jų laikytis aukštų gyvenimo ir misijos standartų. Dievo žodis mums rodo kelią: ne saugoti vaikus nuo visų sunkumų ir kančių, bet stengtis perduoti jiems gyvenimo aistrą, uždegti juos troškimu atrasti savo pašaukimą ir prisiimti didžiąją misiją, kurią Dievas jiems suplanavo. Brangūs tėvai, jei padėsite savo vaikams atrasti ir priimti savo pašaukimą, pamatysite, kad jie bus užvaldyti šios misijos ir turės jėgų susidurti su gyvenimo sunkumais ir juos įveikti”, – sakė popiežius.

Pranciškus pridūrė, kad ugdytojui geriausias būdas padėti kitam žmogui sekti savo pašaukimu yra su ištikima meile jį priimti. Taip pat nėra nieko labiau padrąsinančio vaikams, kaip matyti, kad jų tėvai, nepaisant sunkumų, liūdnų akimirkų ir išmėginimų, ištikimai ir kantriai gyvena santuokoje ir šeimoje kaip misijoje. Ateina akimirkų, kai reikia prisiimti pasipriešinimą, užsidarymą, nesusipratimus, kylančius iš žmogaus širdies, ir su Kristaus malone paversti juos kito priėmimu, laisvai dovanojama meile.

Evangelija pagal Luką pasakoja, kad Mokytojas neturėjo kur galvos priglausti. Tai ypatingas pamokymas jums, vedusiems žmonėms, – tęsė popiežius. Priimdami santuokos ir šeimos pašaukimą, jūs taip pat palikote savo lizdą ir pradėjote kelionę, kurios visų etapų negalėjote žinoti iš anksto ir kuri jus nuolat lydi, kurioje kyla vis naujų situacijų, netikėtų įvykių, staigmenų. Tokia yra kelionė su Viešpačiu. Ji dinamiška, nenuspėjama ir visada yra nuostabus atradimas.

„Kai Jėzus pašaukia, net į santuoką ir šeimą, jis prašo žvelgti į priekį ir visada eina pirma mūsų meilėje ir tarnystėje. Tie, kurie juo seka, nelieka nusivylę!

Baigdamas homiliją popiežius sakė, kad visi šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai kalba apie pašaukimą, o šio, iš eilės Dešimtojo pasaulinio šeimų susitikimo tema ir buvo: „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“. Popiežius paragino ryžtingai žengti šeimos meilės keliu ir dalytis su visais šeimos nariais šio pašaukimo teikiamu džiaugsmu.

„Tegul meilė, kuria gyvenate tarpusavyje, visada būna atvira, išsklidusi, gebanti paliesti silpniausius ir sužeistuosius, kuriuos sutinkate kelyje, – silpnus kūnu ir trapius siela. Nes meilė, net šeimos meilė, išgryninama ir sustiprinama, kai yra dovanojama. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 25, 19:11