Paieška

Šv. Petro bazilikos vitražas Šv. Petro bazilikos vitražas 

Popiežius pasveikino ekumeninės Sekminių vigilijos dalyvius

Popiežius Pranciškus ir Antiochijos ortodoksų patriarchas Ignotas Afremas II pasveikino Sekminių išvakarėse vykusios tarptautinės ekumeninės maldos vigilijos dalyvius. Katalikų ir kitų Bažnyčių charizminio judėjimo nariai šeštadienio vakarą buvo susirinkę Romoje, taip pat Burkina Fase, Australijoje ir Libane; kiti vigilijoje dalyvavo nuotoliniu būdu.

Kreipdamasis į vigilijos dalyvius popiežius pirmiausia priminė pirmąsias Sekmines, apie kurias gana išsamų liudijimą paliko Apaštalų darbų knygos autorius. Persekiojami įbauginti Jėzaus mokiniai buvo užsidarę aukštutiniame kambaryje Jeruzalėje. Tačiau tą vakarą gauta Šventosios Dvasios dovana visiems laikams pakeitė jų gyvenimą. Ir jų gyvenimai, perkeisti Dvasios galia, pakeitė istoriją, sakė popiežius, pridurdamas, kad ir mes visi trokštame tokio atsinaujino, tokio gyvo ir tikro Šventosios Dvasios įsiveržimo į mūsų asmeninį ir mūsų bendruomenių gyvenimą.

Šiandienos pasaulį slegia pandemijos pasekmės, mirė milijonai žmonių visame pasaulyje. Daug žmonių, – ištisos tautos – kenčia badą, yra priverstos gyventi tremtyje. Daugybė žmonių kenčia dėl karų. Popiežius visų pirma paminėjo karą Ukrainoje, pavadindamas jį karu tarp krikščionių. Paminėta ir labai sunki padėtis Jemene ir Libane, rohinjų tautos kankinystė. Tačiau šiame susiskaldžiusiame ir neaiškios ateities bijančiame pasaulyje šiandien jaučiame Šventosios Dvasios buvimą, kuris suteikia mums jėgų, drąsos ir ryžto nenuilstamai darbuotis dėl taikos, kurią tik ji gali suteikti. Taika prasideda šeimose, tarpasmeniniuose santykiuose, taip pat tarp krikščionių ir kitų religijų atstovų. Taika prasideda nuo meilės priešams, tiems, kurių įsitikinimai yra kitokie, negu mano. Vieni mes nieko negalime, sakė popiežius. Tačiau su Šventąja Dvasia mes galime labai daug.

Popiežius prašė, kad Šventosios Dvasios apdovanoti jau rytoj eitume ieškoti žmogaus, kuris mus įskaudino, kurio dėl įvairių priežasčių nemylime ir prašytume atleidimo, jam atleistume ir jį apkabintume. „Taip prasideda taika. Po truputį, vienas plius vienas. Taip prasideda taikos kultūra, kurią turime skleisti“, – sakė Pranciškus. Vieni valstybių vadovai siekia taikos, kiti – nesiekia. Juos įvertins istorija. Atsiminkime, kad kiekvienas esame pašaukti skleisti meilę ir įveikti neapykantą savo kasdieniais veiksmais. Perduokime šį pašaukimą savo vaikams, kad jie, savo ruožu, jį perduotų savo vaikams. Tik taip bus įmanoma pakeisti pasaulį. Tai Viešpaties mums suteiktas pašaukimas. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). „To linkiu jums visiems: kad ant jūsų nužengtų Šventoji Dvasia ir taptumėte liudytojais“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 birželio 05, 10:11