Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius nevadovaus Devintinių iškilmėms

Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad dėl kelio skausmo popiežius Pranciškus negalės vadovauti šių metų Kristaus Kūno ir Kraujo – Devintinių – iškilmės apeigoms.

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vatikane bus švenčiama jau šį ketvirtadienį. Daugumoje šalių, taip pat Lietuvoje ir Italijoje, Devintinės nukeliamos į sekmadienį. Iki 2016 m. metų popiežiai Devintinių ketvirtadienį aukodavę Mišias Romos katedroje – Laterano Šv. Jono bazilikoje – arba aikštėje prie jos ir vadovaudavę eucharistinei procesijai miesto gatvėmis. 2017 m. ši iškilminga procesija buvo perkelta į sekmadienį, prisiderinant prie Italijos Bažnyčios liturginio kalendoriaus. Tais metais popiežius Pranciškus Devintinių sekmadienio pavakare aukojo Mišias aikštėje priešais Romos vyskupijos katedrą, o Mišioms pasibaigus, jau temstant, vadovavo eucharistinei procesijai į netoliese esančią Švč. M. Marijos didžiąja baziliką ir prie jos visiems dalyviams suteikė eucharistinį palaiminimą. Taip pat ir kitais metais per Devintines popiežius Pranciškus švęsdavo su Romos vyskupijos tikinčiais, aukodamas Mišias ir vadovaudamas procesijai kurioje nors miesto parapijoje. Pastarųjų dvejų metų Devintinių Mišios dėl pandemijos buvo aukojamos Šv. Petro bazilikoje, dalyvaujant ribotam tikinčiųjų skaičiui. Šiais metais dėl kelio skausmo Devintinių iškilmėms popiežius negalės vadovauti.

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę Katalikų Bažnyčia švenčia jau daugiau kaip septynis su puse šimto metų. 1264 m. rugpjūčio 11 d. popiežius Urbonas IV paskelbė bulę „Transiturus de hoc mundo“, kuria nurodė, kad ketvirtadienį po Sekminių oktavos visame katalikų pasaulyje būtų švenčiama „Festum Corporis“ („Kūno šventė“) ir kad ją minėdami visi katalikai džiugiai, iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente. (jm / Vatican News)

2022 birželio 13, 13:50