Paieška

Popiežius Pranciškus 2019 m. Hirosimos taikos memoriale Popiežius Pranciškus 2019 m. Hirosimos taikos memoriale 

Popiežiaus žinia: nutildyti visus ginklus

Popiežius žinioje pirmojo Branduolinio ginklo uždraudimo (TPNW) sutarties susitikimo dalyviams, valstybių atstovams primygtinai paragino nutildyti visus ginklus ir pašalinti konfliktų priežastis nenuilstančių derybų keliu, nes tie, kurie kariauja, pamiršta žmogiškumą. Popiežiaus žinią Vienoje antradienį, birželio 21 d., prasidėjusio susitikimo dalyviams perskaitė arkivysk. Paulas R. Gallagheris, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis.

Pranciškus žinioje paragino valstybes sutarties šalis suvokti trumparegiško požiūrio į nacionalinį ir tarptautinį saugumą ir ginklų platinimą pavojų. Pasak popiežiaus, šiuo istoriniu momentu, kai, regis, pasaulis atsidūrė kryžkelėje, drąsi šios sutarties – etiniais ir moraliniais principais pagrįstos teisinės priemonės – vizija atrodo dar aktualesnė.

Šventasis Sostas neabejoja, kad nuo branduolinio ginklo laisvas pasaulis yra būtinas ir įmanomas. Kolektyvinio saugumo sistemoje nėra vietos branduoliniams ir kitiems masinio naikinimo ginklams. Be to, kyla nemažai abejonių dėl branduolinio atgrasymo, kaip veiksmingo atsako į iškylančius pasaulinius iššūkius, tinkamumo.

Pakartojęs, kad  ne tik branduolinio ginklo naudojimas, bet ir jo turėjimas, yra amoralus, kad galiojančios nusiginklavimo sutartys yra ne tik teisiniai, bet ir moraliniai įsipareigojimai, popiežius patikino, kad tarptautinių nusiginklavimo susitarimų ir tarptautinės teisės laikymasis nėra silpnumo forma. Priešingai, tai yra stiprybės ir atsakomybės šaltinis, nes didina pasitikėjimą ir stabilumą.

Popiežius užtikrino, jog Katalikų Bažnyčia lieka neatšaukiamai įsipareigojusi skatinti taiką tarp žmonių ir tautų ir ugdyti taiką visose savo institucijose. Tai pareiga, kurią Bažnyčia priima kaip ją saistančią su Dievu, kiekviena moterimi ir vyru pasaulyje. (SAK /Vatican News)

2022 birželio 21, 14:06