Paieška

Brazilijos Amazonijos tikinčiųjų bendruomenė Brazilijos Amazonijos tikinčiųjų bendruomenė 

Popiežiaus žinia Bažnyčiai Brazilijos Amazonijoje: drąsiai ženkite sinodalumo keliu

Popiežius Pranciškus laiške kreipdamasis į IV Katalikų Bažnyčios Legaliojoje Amazonijoje suvažiavimo dalyvius paragino drąsiai ir narsiai gilinti sinodalumo, kaip bendrystės, dalyvavimo ir misijos išraiškos, patirtį, į kurią yra pašaukta visa Bažnyčia.

Legaliąja Amazonija (Amazônia Legal) yra vadinama Amazonijos regiono dalis, įeinanti į Brazilijos valstybės teritoriją. Tai didžiausias Brazilijos socialinis ir geografinis regionas, apimantis visas devynias Amazonės baseino valstijas, kurio plotas sudaro maždaug 60 procentų Brazilijos teritorijos. Legaliojoje Amazonijoje gyvena apie 23 milijonai žmonių, daugiau nei pusė jų yra čiabuviai. Pasak Brazilijos geografijos ir statistikos instituto, per 300 etninių grupių ir tautų regione gyvena visai izoliuotos, neturi jokių ryšių su civilizuota visuomene.

Suvažiavimas birželio 6–9 dienomis Santarene, Paros valstijoje, Brazilijoje, surengtas praėjus penkiasdešimčiai metų nuo 1972 m. tame pačiame mieste surengto pirmojo Bažnyčios Legaliojoje Amazonijoje susitikimo. Penkiasdešimt metų liudija penkis Brazilijos Amazonijoje evangelizavimo dešimtmečius. Tuometinis popiežius šv. Paulius VI patikino, kad „Kristus rodo į Amazoniją“.

Šis suvažiavimas, primenantis pirmąjį susitikimą, įvykusį toje pačioje vietoje, yra proga karštai dėkoti Aukščiausiajam už Šventosios Dvasios veikimo vaisius Amazonijos Bažnyčioje per pastaruosius penkis dešimtmečius ir už viską, ką ji įkvepia, prašė Pranciškus, prisimindamas posinodiniame apaštališkajame paraginime „Querida Amazonia“ išsakytas mintis: „Svajoju apie krikščionių bendruomenes, galinčias įsitraukti ir įsikūnyti Amazonijoje taip, kad Bažnyčia įgytų naują veidą su amazoniškais bruožais“.

Pirmajame Santaremo susitikime buvo pasiūlytos evangelizacijos kryptys, kurios ženklino Amazonijos bendruomenių misionierišką veiklą ir padėjo formuoti tvirtą bažnytinį sąmoningumą. Šio susitikimo mintys taip pat padėjo apšviesti Sinodo tėvų apmąstymus 2019 m. vykusiame Amazonijos sinode, patikino popiežius.

Jis drąsino Brazilijos Legaliosios Amazonijos suvažiavimo dalyvius atsiverti Dievo veikimui, su nauju atsidavimu skelbti Evangeliją, kontempliuoti kūrinijos grožį Amazonijos žemėse ir šiuos savo linkėjimus pavedė Nazareto Dievo Motinai, Amazonijos Karalienei. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 07, 14:13