Paieška

Buenos Airių arkivyskupas metropolitas Jorge Mario Bergoglio Buenos Airių arkivyskupas metropolitas Jorge Mario Bergoglio 

Popiežiaus Pranciškaus vyskupystės jubiliejus

Pirmadienį, birželio 27 d., sukako popiežiaus Pranciškaus vyskupystės trisdešimtosios metinės. 1992 m. jėzuitą kunigą Jorge Mario Bergoglio vyskupu konsekravo kardinolas Antonio Quarracino, Buenos Airių arkivyskupas metropolitas.

Pirmosios tada dar 55 m. amžiaus Jorge Mario Bergoglio vyskupystės pareigos buvo gimtųjų Buenos Airių arkivyskupo pagalbininko. Jis buvo konsekruotas Buenos Airių vyskupu augzilijaru. Po penkerių metų iš italų migrantų šeimos kilęs argentinietis Jorge Mario Bergoglio buvo paskirtas Buenos Airių arkivyskupo būsimuoju įpėdiniu – jam suteiktos arkivyskupo koadiutoriaus pareigos. Vyskupas J. M. Bergoglio kaip šūkį pasirinko žodžius iš Evagelijos pagal Matą: „Miserando atque eligendo“ – („Gailestingai į jį pažvelgė ir pasirinko”), jam pačiam primenančią jo kunigiško pašaukimo įvykį, pakeitusį visą jo gyvenimą, o  į vyskupišką herbą įterpė Jėzaus draugijos simbolį – christogramą IHS.

1998 m. mirus jam vyskupo sakrą suteikusiam arkivyskupui kardinolui Antonio Quarracino, Jorge Mario Bergoglio tapo Buenos Airių arkivyskupu metropolitu, iš popiežiaus šv. Jono Pauliaus II rankų jis gavo metropolito palijų, tais pačiais metais buvo paskirtas Argentinos Graikų apeigų katalikų vyskupu ir tapo Argentinos katalikų universiteto didžiuoju kancleriu. 2001 metais Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu, o tų metų spalį buvo popiežiaus paskirtas Vyskupų sinodo X asamblėjos apie vyskupo tarnystę antruoju generaliniu relatoriumi ir asamblėjai pristatė jos baigiamąsias išvadas.

2002 m. arkivyskupas J. M. Bergoglio atsisakė būti paskirtas Argentinos vyskupų konferencijos pirmininku, tačiau po trejų metų buvo išrinktas, o 2008 m. patvirtintas dar vienai kadencijai. 2005 m. dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje.

Būdamas Buenos Airių arkivyskupu, J. M. Bergoglio kvietė įgyvendinti misionierišką projektą, kurio centre - bendrystė ir evangelizacija. Keturi pagrindiniai projekto tikslai: atviros ir broliškos bendruomenės, sąmoningų pasauliečių vadovaujamasis vaidmuo, evangelizacija, skirta kiekvienam miesto gyventojui, rūpinimasis vargšais ir ligoniais. Jorge Mario Bergoglio ragino dvasininkus ir pasauliečius dirbti kartu. 2009 m. jis pradėjo nacionalinę solidarumo kampaniją, skirtą Argentinos nepriklausomybės 200 metų jubiliejui: iki 2016 m. turėjo būti atlikta du šimtai labdaros darbų. 2007 m. vadovavo penktosios Lotynų Amerikos generalinės konferencijos, vadinamos  Aparesidos konferencija, baigiamojo dokumento rengimo darbui. Šis dokumentas laikomas svarbiu aiškinant popiežiaus Pranciškaus stilių ir požiūrį į Bažnyčią. Dokumentas kupinas pastoracinių nurodymų, kaip skelbti Evangeliją ir koks krikščionių bendruomenės vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje.

2013 metais kardinolas J. M. Bergoglio išrinktas Romos vyskupu, pagal pareigas: Visuotinės katalikų Bažnyčios vyriausiuoju ganytoju – popiežiumi. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 27, 08:47