Paieška

Popiežiaus audiencija mišrios tarptautinės Katalikų Bažnyčios ir Rytų ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos nariams Popiežiaus audiencija mišrios tarptautinės Katalikų Bažnyčios ir Rytų ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos nariams 

Popiežius: ekumenizmas – tai ėjimas kartu

Popiežius ketvirtadienį, balandžio 23 d., audiencijoje priėmė mišrios tarptautinės Katalikų Bažnyčios ir Rytų ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos narius.

Apžvelgdamas ligi šiol nueitą krikščionių vienybės kelią ir jame iškylančius ekumeninius iššūkius, Pranciškus patikino, jog teologinis ekumenizmas turėtų apmąstyti ne tik praeityje kilusius dogminius skirtumus, bet ir dabartinę tikinčiųjų padėtį. Prisiminęs prieš keletą savaičių Vatikane Krikščionių vienybės dikasterijos kvietimu apsilankiusią ekumeninę delegaciją, norėjusią susitikti su Katalikų Bažnyčia, Pranciškus sakė, kad „tai kelias, kuriuo eidami susitinkame broliškai, kad išklausytume vieni kitus, dalytumės ir eitume kartu. Ekumenizmas – tai ėjimas kartu, kuris vyksta ne tik keičiantis idėjomis, bet ir einant drauge“.

Be to, popiežius pasidžiaugė, kad tarptautinė mišri teologinio dialogo komisija netrukus užbaigs rengti svarbią studiją apie sakramentus. Pranciškus pridūrė, kad šis dokumentas rodo, kad jau egzistuoja platus sutarimas, kuris, Dievui padedant, gali tapti nauju žingsniu visavertės bendrystės link. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 23, 14:29