Paieška

Popiežiaus audiencija Tarpreliginio dialogo dikasterijai Popiežiaus audiencija Tarpreliginio dialogo dikasterijai 

Popiežiaus audiencija Tarpreliginio dialogo dikasterijai

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Tarpreliginio dialogo dikasterijos narius, pradėjusius savo plenarinę asamblėją.

Jiems sakytoje kalboje popiežius visų pirma paminėjo šį sekmadienį įsigaliojusią naują Romos kurijos konstituciją. Naujoje kurijos struktūroje už tarpreliginį dialogą atsakinga Šventojo Sosto institucija išliko beveik nepakitusi, iš tikrųjų pasikeitė tik jos pavadinimas – buvusi Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba dabar vadinasi Tarpreliginio dialogo dikasterija.  

Tarpreliginis dialogas buvo ir yra labai aktualus, sakė Pranciškus. Dėl globalizacijos ir spartėjančių tarptautinių ryšių dialogas apskritai, o ypač tarpreliginis dialogas, tampa itin svarbus. Nors pasaulis yra vis labiau tarpusavyje susijęs, jis toli gražu nėra nei broliškesnis, nei draugiškesnis. O tai tik rodo, kokia yra svarbi dialogo ugdytojų misija. Popiežius ragino drąsiai ją tęsti, broliškai ir draugiškai kartu su kitų religijų tikinčiaisiais skatinti Dievo ieškojimo kelią, į kitų religijų žmones žiūrėti ne abstrakčiai, bet konkrečiai, matyti jų istoriją, troškimus, žaizdas ir svajones.

„Raginu jus puoselėti draugiškumo dvasią ir stilių santykiuose su kitų religinių tradicijų žmonėmis“, – kalbėjo popiežius. „Šiandien Bažnyčiai ir pasauliui to labai reikia! Prisiminkime, kad Viešpats Jėzus bičiuliavosi su visais, lankėsi pas žmones, kurie buvo laikomi nusidėjėliais ir susitepusiais, be jokių išankstinių nusistatymų jis sėsdavosi prie vieno stalo su muitininkais. Jis per visą savo veiklą davė tarnavimo ir ištikimos draugystės pavyzdį, o vėliau, kaip Prisikėlusysis, jis mums padovanojo visuotinės draugystės malonę.“ (jm / Vatican News)

2022 birželio 06, 12:29