Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Pasirengimas santuokai kaip katechumenatas

Užbaigiant Šeimos – „Amoris laetitia“ metus Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dokumentą „Katechumenų kelias santuokiniam gyvenimui“ su paties popiežiaus Pranciškaus parašyta pratarme, kurioje jis pristato dokumente siūlomas sielovadines gaires ir pačią rengimosi krikščioniškai santuokai kaip katechumenato koncepciją.

„Krikščioniškas skelbimas apie šeimą iš tiesų yra gera žinia. Šiais žodžiais prasideda posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“. Bažnyčia kiekvienoje epochoje yra pašaukta iš naujo skelbti, ypač jaunimui, grožį ir malonės gausą, slypinčią santuokos sakramente ir iš jo kylančiame šeimos gyvenime, rašo Pranciškus.

Per dabar jau besibaigiančius Šeimos – „Amoris laetitia“ metus buvo subrandinta daug vaisių. Vienas jų – dokumentas „Katechumenų kelias santuokiniam gyvenimui“, kurį dabar popiežius patiki kunigams, sutuoktiniams ir visiems, kurie dirba šeimos pastoracijos srityje. Tai pastoracinė priemonė, kurią parengė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, vadovaudamasi ne kartą išsakyta mintimi, kad rengiantis santuokai reikia „naujo katechumenato“. Panašiai kaip suaugusiųjų Krikšto atveju katechumenatas yra sakramentinio proceso dalis, taip ir pasirengimas santuokai turėtų tapti neatskiriama viso sakramentinio santuokos kelio dalimi ir padėti sustabdyti šiandien dažną ir daug skausmo atnešantį negaliojančių ar netikrų santuokų sudarymo reiškinį. Šios nesėkmės sukelia didelių kančių ir palieka gilių žaizdų. Žmonės nusivilia, įsiskaudina, o skaudžiausiais atvejais netgi praranda tikėjimą pašaukimu mylėti, kurį pats Dievas įrašė į žmogaus širdį. Todėl visų pirma reikia atsakingai palydėti tuos, kurie išreiškia ketinimą tuoktis, kad jie būtų apsaugoti nuo išsiskyrimo traumų ir niekada neprarastų tikėjimo meile.

Siekdamas sukonkretinti šį neatidėliotiną poreikį popiežius pasiūlė sukurti katechumenato kelią, skirtą būsimiesiems sutuoktiniams. Šis katechumenatas turi apimti visus sakramentinės kelionės etapus: pasirengimo santuokai laiką, jos šventimą ir susituokusiųjų palydėjimą. „Būtent tai ir siūloma padaryti dokumente, kurį čia pristatau ir už kurį esu dėkingas“, – rašo Pranciškus.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos parengtą dokumentą popiežius vadina dovana ir užduotimi. Jis yra dovana, nes jame pateikiama daug svarbios, visiems suprantamu būdu pateiktos medžiagos, apmąstymų, paremtų įvairiose vyskupijose sukaupta pastoracine patirtimi. Jis taip pat yra užduotis, nes visi puikiai suprantame, kad, kaip visose žmogaus gyvenimo srityse, taip ir šeimų gyvenime nėra stebuklingų formulių, kurios automatiškai išspręstų pasitaikančius sunkumus. Šis dokumentas, rašo popiežius, – tai  gairės, kurias siūloma priimti, pritaikyti ir įgyvendinti konkrečiose socialinėse, kultūrinėse ir bažnytinėse situacijose. Popiežius prašo, kad visi Bažnyčios ganytojai ir jų bendradarbiai geranoriškai, uoliai ir kūrybingai priimtų šį dokumentą, padėsiantį vykdyti gyvybiškai svarbų ir būtiną sutuoktinių ugdymo ir palydėjimo darbą, kurio imtis Šventoji Dvasia šiandien prašo Bažnyčią. (jm / Vatican News)

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos dokumento tekstas >>

2022 birželio 16, 12:27