Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Pranciškus: sinodinis kelias – tai ne populizmas ar nauja mada

Popiežius Pranciškus pasiuntė vaizdo žinią Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariams, kurie dalyvavo savo kasmetiniame plenariniame posėdyje. Kai kurie komisijos nariai dalyvavo posėdyje asmeniškai Romoje, kiti – nuotoliniu būdu.

Savo sveikinime Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariams popiežius Pranciškus pasidalijo keletu savo pastabų apie šiuo metu visos Bažnyčios mastu vykstantį sinodinio kelio procesą. Sinodinis kelias neturi būti suvokiamas kaip nauja bažnytinė mada, ar kaip mėginimas išrasti naują Bažnyčios sampratą, sakė Pranciškus. Sinodalumas – tai dinamiškas istorinis bažnytinės bendrystės matmuo, grindžiamas Švenčiausios Trejybės bendryste, vyskupų apaštališkuoju kolegialumu ir vienybe su Petro įpėdiniu, klusnumu Šventajai Dvasiai. Sinodo kelias turi skatinti Bažnyčios atsivertimą ir reformą visais lygmenimis.

Pasak Pranciškaus, jei šiame procese pristigtų autentiškai suvokiamos ir nuoširdžiai išgyvenamos bendrystės, jam kiltų grėsmė tapti bažnytiniu populizmu. Reikia puoselėti procesus, kurie leistų visai Dievo tautai labiau ir geriau dalyvauti visų bendroje atsakomybėje už Bažnyčią. Juk mes visi esame Dievo tauta. Visi esame mokiniai, pašaukti mokytis iš Viešpaties ir juo sekti. Visi esame bendrai atsakingi už bendrą Bažnyčios gėrį ir šventumą. Tačiau visada turime taip pat atsiminti, kad pagrindinis veikėjas turi būti Šventoji Dvasia, o ne mes. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 27, 15:10