Paieška

Gegužinės pamaldos Romos Švč. M. Marijos bazilikoje. Malda už taiką Ukrainoje

Per pastaruosius keletą metų popiežius Pranciškus kelis kartus vadovavo Vatikano soduose vykdavusioms pamaldoms, užbaigiančioms Švč. M. Marijai skirtą gegužės mėnesį. Šių metų paskutinės gegužinės pamaldos vyko Romos Švč. M. Marijos didžiojoje bazilikoje ir jų metu buvo meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Pamaldos vyko prie Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, statulos, kuri popiežiaus Benedikto XV iniciatyva per Pirmąjį pasaulinį karą buvo pastatyta bazilikos kairėje navoje.

„O Marija, Dievo Motina ir Taikos Karaliene, pandemijos metu mes burdavomės aplink tave prašyti užtarimo. Šį vakarą, baigiantis tau pašvęstam mėnesiui, mes vėl buriamės prie tavęs, Taikos Karaliene, ir prašome: išmelsk mums didžiąją taikos dovaną, greičiau tepasibaigia karas, kuris dešimtmečius kamuoja įvairias pasaulio šalis, o dabar įsiveržė ir į Europos žemyną. Žinome, kad taika negali būti vien derybų ar politinių susitarimų rezultatas, bet visų pirma yra Šventosios Dvasios velykinė dovana. Mes paaukojome karo prislėgtas tautas tavo Nekaltajai Širdžiai ir prašėme didžiosios širdžių atsivertimo dovanos. Esame tikri, kad maldos, pasninko ir išmaldos ginklais bei tavo malonės dovana galima pakeisti žmonių širdis ir viso pasaulio likimą.“

Po popiežiaus Pranciškaus perskaitytos pradžios maldos buvo apmąstomi Rožinio skausmo slėpiniai. Vienam iš penkių slėpinių vadovavo moteris su šeima iš Romos Šv. Sofijos ukrainiečių parapijos. Kaip įprasta per gegužines pamaldas, buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, o pabaigoje popiežius Pranciškus suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Tą pačią valandą, kai popiežius vadovavo pamaldoms Romos Švč. Marijos didžiojoje bazilikoje, už taiką Ukrainoje ir pasaulyje buvo meldžiamasi ir kitose Marijos šventovėse įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Vilniaus Aušros Vartuose. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 31, 18:39