Paieška

Popiežius kalba universitetų rektoriams Popiežius kalba universitetų rektoriams 

Popiežius universitetų rektoriams: nebijokime vykstančios epochų kaitos

Pirmadienį, gegužės 16 d., popiežius Pranciškus susitiko su centrinės Italijos Lacijaus regiono, kurio sostinė yra Romos miestas, valstybinių ir privačių aukštųjų mokyklų rektoriais.

Dabartiniu ypatingu istoriniu momentu universitetams yra patikėta labai atsakinga užduotis, sakė Pranciškus. Pandemija, karas, pasaulinė aplinkosaugos krizė, nelygybės didėjimas – visa tai daro didelį poveikį mūsų gyvenimui ir kultūrai, yra iššūkis intelektualinei veiklai ir moralinei savivokai. Labiausiai rizikuoja jaunoji karta, kuriai gresia nusivylimas ir pasimetimas, pasitikėjimo praradimas ar, dar blogiau, – pasyvus susitaikymas su esama padėtimi.

Pasak Pranciškaus, šiandien pasaulyje vykstantys didieji pokyčiai reikalauja permąstyti ekonominius, kultūrinius ir socialinius modelius, į jų centrą sugrąžinti žmogaus asmens vertę. Šiame kontekste reikia atsiminti, kad ir pats terminas „universitetas“ reiškia ne tik bendruomenę, bet ir skirtingų pažinimo sričių bei prieigų susitelkimą, kuris daro įmanomą ir skatina žmonių dialogą visame pasaulyje. Būtent dėl to universiteto vaidmuo yra labai svarbus.

Popiežius pabrėžė, kad studentai nesitenkina vidutiniškumu, vien žinių perdavimu ir platesnio horizonto nesuteikiančiu profesiniu ugdymu. Universitetai turi būti gyvos bendruomenės, skaidrios, aktyvios, svetingos, atsakingos, kuriančios vaisingą bendradarbiavimo, mainų ir dialogo aplinką, kuri vertina kiekvieną žmogų. Popiežius linkėjo aukštųjų mokyklų vadovams atidžiai skaityti laiko ženklus, drąsiai pasitikti šiandien vykstančią epochos kaitą, ją apmąstyti su įžvalgumu, be ideologinių išankstinių nuostatų, be baimės ir be konformizmo.

Baigdamas savo kalbą Lacijaus aukštųjų mokyklų vadovams popiežius paminėjo artėjantį 2025-ųjų metų jubiliejų ir priminė, kad vos trejiems metams praėjus nuo pirmojo Bažnyčios švęsto 1300-ųjų metų jubiliejaus buvo įkurtas Romos universiteto pirmtakas „Studium urbis“, liudijantis apie seną Bažnyčios ir universiteto institucijos ryšį. Šį seną ir tvirtai nusistovėjusį ryšį turime ir toliau plėtoti, sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 16, 13:48