Paieška

Vyskupas Giovanni Battista Scalabrini Vyskupas Giovanni Battista Scalabrini 

Popiežius Pranciškus pritarė dviejų palaimintųjų kanonizacijai

Praėjusį šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje kardinolą Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą. Popiežius Pranciškus pavirtino stebuklus, įvykusius palaimintųjų Giovanni Battista Scalabrini ir Artemide Zatti užtarimu, o tai reiškia, kad artimiausiu metu jie bus skelbiami šventaisiais. Taip pat pripažintas stebuklas, kuris priskiriamas ispanų pasaulietei Maria de la Concepcion Barrecheguren y Garcia bei septynių Dievo tarnų herojiškas dorybes.

Popiežius Pranciškus sušaukė konsistoriją, kurioje kardinolai turės pritarti palaimintųjų vyskupo Giovanni Battista Scalabrini ir pasauliečio Artemide Zatti kanonizacijai. Giovanni Scalabrini visame pasaulyje žinomas kaip migrantų globėjas. XIX a. šis vyskupas tarnavo Pjačencos mieste Italijoje. Įkūrė Šventojo Karolio misionierių kongregaciją, kurios charizma yra misija tarnauti migrantams. Artemide Zatti, italas pasaulietis, XIX a. pabaigoje su šeima emigravęs į Argentiną, tapo saleziečių bendradarbiu bei misionieriumi Patagonijoje.

Trečiuoju popiežiaus Pranciškaus audiencijoje pasirašytu dekretu patvirtintas stebuklas, kuris priskiriamas ispanų pasaulietei Maria de la Concepcion Barrecheguren y Garcia. Kitais septyniais dekretais septyni Dievo tarnai dėl jų herojiškų dorybių tapo garbingaisiais. 

Stebuklingas išgydymas

Maria de la Concepción Barrecheguren y García (1905–1927), ispanų pasaulietė, mirė nuo tuberkuliozės būdama 22 metų. Dėl savo sveikatos ji negalėjo gyventi vienuolinio gyvenimo, taip, kaip norėjo. Jos užtarimui priskiriamas dvejų metų ispanų mergaitės išgydymas 2014 metais.

Nauji garbingieji Dievo tarnai

Penki vyrai ir dvi moterys pripažinti garbingaisiais. Tai du vyskupai, 3 kunigai, viena vienuolė ir viena pasaulietė. (ak / Vatican News)

2022 gegužės 23, 13:55