Paieška

Parama Ukrainai Parama Ukrainai  (AFP or licensors)

Popiežius padėkojo už pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos

Popiežius laišku pasveikino Tarptautinę katalikų komisiją migracijos klausimais, jos nariams ir bendradarbiams vyskupijose dėkojo už viską, kas daroma migrantams ir pabėgėliams gelbėti, komisijos plenarinės sesijos dalyviams išsakė ypatingą padėką už įsipareigojimą padėti Bažnyčioms spręsti masinio karo pabėgėlių iš Ukrainos perkėlimo iššūkius.

„Tai didžiausias pabėgėlių judėjimas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo“, – parašė popiežius dėkodamas Tarptautinei katalikų komisijai migracijos klausimais už „įsipareigojimą padėti Bažnyčioms spręsti masinio gyventojų perkėlimo, kurį sukėlė konfliktas Ukrainoje, iššūkius“.

Pranciškus prašė neužmiršti milijonų prieglobsčio prašančių asmenų, pabėgėlių ir perkeltųjų kitur pasaulyje, kuriuos gyvybiškai svarbu priimti, apsaugoti ir mylėti. Kaip Bažnyčia norime tarnauti visiems ir be perstojo darbuotis, kad būtų sukurta taiki ateitis, parašė popiežius.

Jis žinioje kiek plačiau aptarė Tarptautinės katalikų komisijos migracijos klausimais misijos kryptis – vidinę ir išorinę.

Pirmiausiai Komisija kviečiama teikti kvalifikuotą pagalbą vyskupų konferencijoms ir vyskupijoms, kurioms dabar tenka spręsti daug ir sudėtingų migracijos iššūkių.

Kita vertus, Komisija kviečiama atsiliepti į pasaulinius iššūkius ir migravimo krizes tikslinėmis programomis ir visada bendradarbiaujant su vietinėmis Bažnyčiomis.

Popiežius paminėjo dar vieną Komisijos uždavinį: tarptautiniu mastu plačiau supažindinti su migracijos klausimais, skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir žmogaus orumui pagal Bažnyčios socialinio mokymo gaires.

„Jūs turite galimybę suteikti Bažnyčiai veiklios meilės veidą migrantų ir pabėgėlių atžvilgiu“, – patikino popiežius, be kita ko, paminėjęs, kad jau septynis dešimtmečius veikianti Komisija minima naujojoje Romos kurijos reformos konstitucijoje Praedicate Evangelium ir veiks Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sudėtyje išsaugojant jos pobūdį ir misiją pagal pirminius principus. Kurijos konstitucija įsigalios birželio 5 d.

Tarptautinės katalikų komisijos migracijos klausimais plenarinės sesijos dalyviai išsirinks naują vadovybę, patvirtins statutą ir nustatys kitų metų veiklos gaires. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 30, 16:18