Paieška

Popiežiaus susitikimas su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais Popiežiaus susitikimas su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais 

Popiežius: karas negali nekelti klausimų krikščionio sąžinei

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais, užbaigiančiais savo kasmetinį plenarinį posėdį. Pastarųjų dvejų metų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu; šiais metais Tarybos nariai asmeniškai dalyvavo Vatikane vykusiame posėdyje.

Kreipdamasis į Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos narius popiežius pirmiausia kalbėjo apie tai, kaip pandemija paveikė krikščionių vienybės siekimo procesą. Pasak jo, pirmasis svarbus ekumeninis pandemijos padarinys buvo atnaujintas suvokimas, kad visi priklausome vienai krikščionių šeimai, suvokimas, kurio šaknys glūdi patirtyje, kad visi esame pažeidžiami ir visi galime pasitikėti Dievo pagalba. „Paradoksalu, – kalbėjo Pranciškus, – bet pandemija, privertusi mus laikytis atokiau vienus nuo kitų, paskatino aiškiau suprasti, kokie artimi iš tikrųjų esame vieni kitiems ir kokie atsakingi esame vieni už kitus. Labai svarbu ir toliau ugdyti šį suvokimą.“

Dar nesibaigus pandemijai, visas pasaulis susidūrė su nauju tragišku iššūkiu – karu Ukrainoje. „Po Antrojo pasaulinio karo pabaigos netrūko regioninių karų, todėl dažnai kalbėdavau apie Trečiąjį pasaulinį karą, kuris vyksta dalimis, išsibarsčiusiomis po visą pasaulį“, – tęsė popiežius. „Tačiau šis karas, toks pat žiaurus ir beprasmis, kaip ir bet kuris kitas karas, yra didesnio masto, kelia grėsmę visam pasauliui ir negali nekelti klausimų kiekvieno krikščionio ir kiekvienos Bažnyčios sąžinei.“ Visi turime savęs klausti: ką Bažnyčios padarė ir ką gali padaryti, kad taikiai ir draugiškai sugyventų žmonės ir tautos?

Pasak Pranciškaus, krikščionių susiskaldymas buvo vienas rimtų istorinių veiksnių, kursčiusių nesantaiką pasaulyje. Šiandien, karo barbariškumo akivaizdoje, turi būti iš naujo puoselėjamas vienybės troškimas. Ignoruoti krikščionių nesutarimus reiškia toleruoti tuos, širdyse glūdinčius, veiksnius, kurie sudaro palankią dirvą konfliktams. Taikos Evangelijos, Evangelijos, kuri nuginkluoja širdis, skelbimas bus patikimas tik tada, jei ją skelbs krikščionys, galutinai sutaikinti Jėzuje, kuris yra Taikos Kunigaikštis. Krikščionys, kuriuos gaivina Kristaus visuotinės meilės ir brolybės žinia, sugeba matyti plačiau negu siekia jų bendruomenių ir tautų gerovė.

Baigdamas savo kalbą Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariams popiežius paminėjo pasirengimus 2025 m. ekumeniškai švęsti 1700-ąsias Nikėjos Susirinkimo metines. Pirmasis visuotinis Susirinkimas buvo sinodinis aktas ir visuotinės Bažnyčios lygmeniu parodė sinodalumą kaip krikščionių bendruomenės gyvenimo ir tvarkymosi formą, sakė popiežius ir pakartojo vyskupų konferencijoms skirtą raginimą, kad dabar vietiniu mastu vykstančiame sinodiniame procese būtų įsiklausoma ir į kitų konfesijų brolių ir seserų balsą, ypač tais klausimais, kurie kelia iššūkį tikėjimui ir artimo meilės tarnystei šiuolaikiniame pasaulyje. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 06, 14:01