Paieška

Paulina Marija Jaricot Paulina Marija Jaricot 

Popiežius: evangelizavimas yra Bažnyčios dinamiškumo pagrindas

„Bažnyčios vykdoma atsivertimo misija niekuomet nėra prozelitinė veikla, bet yra liudijimas: išėjimas iš savęs, kad gyvenimu liudytume neįkainojamą ir išganančią Dievo meilę mums, pašauktiems vieni kitiems būti broliais ir seserimis“, – parašė popiežius Pranciškus žinioje sveikindamas Popiežiškųjų misijų institutą Lione (Prancūzija) kelių jam reikšmingų sukakčių proga.

Prieš 200 metų Popiežiškųjų misijų institutą Lione įkūrė 23 metų Paulina Marija Jaricot, pasak popiežiaus, „išdrįsusi įkurti Bažnyčios misijinę veiklą remiančią organizaciją“. Kiek vėliau ši moteris pradėjo Gyvojo rožinio maldos sąjūdį ir aukų rinkimo kampaniją. Popiežius žinioje paminėjo ir tai, kad jau šį šeštadienį, gegužės 22 d., Lione įvyks Paulinos Marijos Jaricot beatifikacija bei paminėjo Popiežiškųjų teisių suteikimo misijų institutui ir kitoms prie Evangelizavimo kongregacijos veikiančioms organizacijoms Šventosios kūdikystės institutui ir Šv. Petro institutui šimtmetį.

Popiežiškųjų misijų instituto ištakos glaudžiai susijusios su prieš keturis šimtus metų evangelizavimo tikslams įkurta Romos kongregacija Propaganda fide, kuri vėliau pavadinta Tautų evangelizavimo kongregacija, o netrukus, įsigaliojus naujajai Kurijos konstitucijai, vėl keis vardą. Kongregacija įkurta, kad palaikytų ir koordinuotų Evangelijos skelbimą ligi tol nežinomuose kraštuose. Popiežius žinioje paminėjo, kad Bažnyčia niekuomet neatsisakė pastangų evangelizuoti ir ligi šiol tai yra jos dinamiškumo pagrindas. Pranciškus patikino, kad dėl šios priežasties atnaujintoje Romos kurijoje norėjo, kad Tautų evangelizavimo dikasterija užimtų ypatingą vaidmenį. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 16, 16:59