Paieška

Popiežiaus laiškas Popiežiaus laiškas 

Popiežius apie LGBT asmenis: Dievas neišsižada savo vaikų

„Gegužės 5 d. asociacijos „Outreach" vardu paprašiau popiežiaus Pranciškaus atsakyti į keletą klausimų, kuriuos man dažniausiai užduoda LGBTQ katalikai ir jų šeimos“, – asociacijos interneto svetainėje rašo jėzuitas James Martin SJ. Pasak jo, po trijų dienų jis gavo trumpą ranka rašytą popiežiaus atsakymą ispanų kalba į tris klausimus.

„Outreach“: Ką, jūsų nuomone, LGBT žmonės turėtų žinoti apie Dievą?

Popiežius Pranciškus: Dievas yra Tėvas ir neišsižada nė vieno iš savo vaikų. Dievo stilius yra artumas, gailestingumas ir švelnumas. Šiame kelyje jūs rasite Dievą.

„Outreach“: Ką norėtumėte, kad LGBT žmonės žinotų apie Bažnyčią?

Popiežius Pranciškus: Norėčiau, kad jie perskaitytų Apaštalų darbų knygą. Ten jie ras gyvosios Bažnyčios paveikslą.

„Outreach“: Ką pasakytumėte LGBT katalikui, patyrusiam Bažnyčios atstūmimą?

Popiežius Pranciškus: Norėčiau, kad jie tai matytų ne kaip Bažnyčios atstūmimą, bet kaip žmonių Bažnyčioje. Bažnyčia yra Motina ir kviečia susiburti visus savo vaikus. Pavyzdžiui, pažvelkime į palyginimą apie pakviestuosius į puotą: „teisiuosius, nusidėjėlius, turtinguosius ir vargšus" ir t. t. (Mt 22, 1–15; Lk 14, 15–24]. Selektyvi, grynakraujė Bažnyčia veikiau yra sekta, o ne Šventoji Motina Bažnyčia.

Laiško pabaigoje popiežius padėkojo šiam jėzuitui už tai, ką šis daro, perdavė jam, kad meldžiasi už jį ir paprašė jo maldos. 

(RK / Vatican News)

 

 

2022 gegužės 09, 16:48