Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežiaus žinia Pašaukimų dienos proga

Sekmadienį, gegužės 8 d., minima 59-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šia proga popiežius Pranciškus paskelbė žinią, kurios tema: „Pašaukti kurti žmonių šeimą“. Žinioje jis apmąsto pašaukimo prasmę sinodiniu keliu einančios Bažnyčios kontekste.

Nors mūsų laikais vis dar pučia šalti karo ir priespaudos vėjai ir dažnai matome daug susipriešinimo, tačiau mes, kaip Bažnyčia, pradėjome sinodinį kelią, nes jaučiame būtinybę eiti kartu puoselėjant klausymąsi, dalyvavimą ir dalijimąsi, rašo popiežius.  Kartu su visais geros valios žmonėmis norime prisidėti prie žmonijos šeimos kūrimo, gydyti žaizdas ir siekti geresnės ateities.

Sinodalumas, ėjimas kartu, yra pagrindinis Bažnyčios pašaukimas, ir tik jame įmanoma atrasti ir įvertinti skirtingus pašaukimus, charizmas ir tarnystes. Kartu žinome, kad Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų, išeitų iš savęs ir sėtų Evangelijos sėklą istorijoje. Dėl to, pasak popiežiaus, žodis „pašaukimas“ neturi būti suprantamas siaurai. Jis apima ne tik tuos, kurie seka Viešpačiu ypatingo pasišventimo keliu. Visi esame pašaukti dalyvauti Kristaus misijoje.

Popiežius savo žinioje pamini garsiajam renesanso laikų dailininkui Michelangelui Buonarroti priskiriamą frazę: „Kiekviename akmens luite slypi statula, o skulptoriaus užduotis – ją atidengti“. Jei toks yra dailininko žvilgsnis, tai juo labiau taip į mus žvelgia Dievas. Tokia yra kiekvieno pašaukimo dinamika – esame pagauti Dievo žvilgsnio. Mylintis ir kūrybingas Dievo žvilgsnis mus pasiekė ypatingu būdu per Jėzų. Mylintis Jėzaus žvilgsnis yra nukreiptas į kiekvieną iš mūsų. Taip pat ir mes, gavę įvarius pašaukimus ir vykdydami įvairias tarnystes, esame kviečiami žvelgti į kitus ir pasaulį Dievo akimis, tarnauti gėriui ir skleisti meilę darbais ir žodžiais.

Kai kalbame apie pašaukimą, rašo Pranciškus, neturime apsiriboti tik vienos ar kitos gyvenimo formos pasirinkimu. Pašaukimas – tai ne tik savo gyvenimo susiejimas su tam tikra tarnyste ar priklausymas kuriai nors pašvęstojo gyvenimo bendruomenei ar bažnytiniam judėjimui. Pašaukimas – tai dalyvavimas Dievo svajonės, didžiojo brolystės plano įgyvendinime. Popiežius ragina: „Kunigai, pašvęstieji vyrai ir moterys, tikintieji pasauliečiai, eikime ir dirbkime drauge, kad liudytume, jog meilės suvienyta didžiulė žmonių šeima nėra utopija, bet projektas, kuriam Dievas mus sukūrė.“ (jm / Vatican News)

2022 gegužės 05, 12:14