Paieška

Popiežiaus audiencija Mongolijos budistų delegacijai Popiežiaus audiencija Mongolijos budistų delegacijai 

Popiežiaus sveikinimas Mongolijos budistų delegacijai

Vatikane pirmą kartą lankėsi Mongolijos budistų delegacija. Ją sveikindamas popiežius kalbėjo apie Jėzų ir Budą, kvietė krikščionių, budistų ir visų religijų lyderius pagal savo religinį mokymą pažadinti žmonijoje tvirtą apsisprendimą atsisakyti smurto ir kurti taikos kultūrą.

Vatikane gegužės 27–28 dienomis lankėsi oficiali Mongolijos budistų delegacija, šeštadienio rytą ją priėmė popiežius Pranciškus. Delegacijos vizitas surengtas minit dvi reikšmingas sukaktis: Šventojo Sosto ir Mongolijos diplomatinių santykių pradžios ir Katalikų Bažnyčios Mongolijoje gyvavimo trisdešimtąsias metines. Delegacija penktadienį susitiko su Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos nariais ir lankėsi Vatikano muziejuose.

Popiežius Pranciškus sveikinimo kalboje kalbėjo apie svarbą ugdyti taiką ir nesmurtą. Jėzus ir Buda buvo taikdariai ir nesmurto ugdytojai, pasakė popiežius.

Kalbėdamas apie Jėzaus taikdarystę Pranciškus sakė, kad „Jėzus nuėjo nesmurto kelią iki galo, iki kryžiaus, ant kurio tapo mūsų taika ir sugriovė priešiškumą. Todėl būti tikrais Jėzaus mokiniais šiandien reiškia laikytis ir jo siūlomo nesmurto“.

Aptardamas Budos taikdarystės mokymą, Pranciškus pacitavo mintį iš jo posakių rinkinio Dharmos kelias: „pergalė gimdo priešiškumą, nugalėtasis gyvena skausme“. „Laimė – kai taikūs žmonės gyvena atmesdami ir pergalę, ir pralaimėjimą“. Be to, Buda primygtinai mokė, kad savęs užkariavimas yra svarbiau už kitų užkariavimą, sakė popiežius Mongolijos budistų delegacijai.

Pranciškus patikino, jog konfliktų ir karų nuniokotame pasaulyje religijų lyderiai turi pareigą pagal savo religinį mokymą pažadinti tvirtą žmonijos apsisprendimą atsisakyti smurto ir kurti taikos kultūrą.

Popiežius pasidžiaugė negausios, tačiau reikšmingos katalikų bendruomenės Mongolijoje įsipareigojimu puoselėti susitikimo kultūrą pagal Jėzaus mokymą ir išreiškė viltį, kad sena darnos ir skirtingumo tradicija Mongolijoje padės stiprinti abipusę katalikų ir budistų draugystę ir taikų sugyvenimą. „Jūsų vizitas Romoje yra vilties ženklas“, – pridūrė popiežius.

Pirmoji atkurtosios Mongolijos katalikų bendruomenės parapija įkurta lietuvių kilmės arkivyskupo Jono Bulaičio pastangomis. Kai 1992 m. Šventasis Sostas ir Mongolija užmezgė diplomatinius santykius, Jonas Bulaitis, apaštališkasis nuncijus Pietų Korėjoje, buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi Ulan Batore. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 28, 11:19