Paieška

Popiežiaus kelionės į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną programa

Šių metų kovo mėnesio pradžioje buvo oficialiai pranešta, kad popiežius Pranciškus liepos 2–5 d. lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje, o liepos 5–7 d. – Pietų Sudane. Dabar jau paskelbta ir būsimos popiežiaus apaštališkosios kelinės programa.

Liepos 2 d. rytą, šeštadienį, popiežius iš Romos išskris į Kongo Demokratinės Respublikos sostinę Kinšasą, kurią pasieks po pietų. Po sutikimo oro uoste Kinšasos prezidentūroje vyks susitikimas su valstybės vadovu, vyriausybės nariais ir diplomatais. Pirmosios vizito dienos vakarą nunciatūroje numatytas popiežiaus susitikimas su šalyje tarnaujančiais jėzuitais.

Sekmadienio rytą nedidelio oro uosto teritorijoje prie Kongo upės popiežius aukos Mišias, kuriose dalyvaus šalies katalikų bendruomenės atstovai; po pietų katedroje numatytas susitikimas su dvasininkija ir vienuoliais.

Pirmadienį, liepos 4 d., popiežius lankysis Gomos mieste, rytiniame šalies pakraštyje, prie pat sienos su Ruanda. Vidudienį Pranciškus švęs Eucharistiją su vietos katalikais, po pietų susitiks su nuo karo ir smurto nukentėjusiais žmonėmis, vakare parvyks į sostinę.

Liepos 5 d. rytą, atsisveikinęs su Kongo Demokratine Respublika, iš Kinšasos oro uosto popiežius išskris į Pietų Sudano sostinę Džubą. Pirmosios vizito dienos pavakare popiežius susitiks su Pietų Sudano valdžios vadovais.

Trečiadienio, liepos 6 d., rytą popiežius aplankys pabėgėlių stovyklą. Priešpiet numatytas susitikimas su Pietų Sudane tarnaujančiais jėzuitais. Po pietų Džubos katedroje Pranciškus susitiks su vyskupais, kunigais, vienuoliais ir seminaristais, vakare dalyvaus  ekumeninėse pamaldose, kurios vyks kovotojo už Pietų Sudano nepriklausomybę Johno Garango mauzoliejuje.

Kitos dienos, liepos 7-osios, rytą ten pat vyks popiežiaus vadovaujamos Mišios, kuriose dalyvaus šalies katalikų bendruomenės atstovai. Netrukus po Mišių popiežius iškris atgal į Romą.

Pietų Sudane kartu su popiežiumi lankysis taip pat Anglikonų Bažnyčios vadovas Vestminsterio arkivyskupas ir Škotijos Bažnyčios generalinės asamblėjos moderatorius. Popiežiaus Pranciškaus ekumeninė kelionė kartu su Anglijos ir Škotijos Bažnyčių vadovais buvo planuojama jau 2017 m., tačiau dėl sudėtingos padėtis šalyje ir vėliau dėl pandemijos ji negalėjo įvykti. Praėjusių metų gruodį Šventojo Sosto diplomatijos vadovas arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris buvo nuvykęs į Pietų Sudano sostinę, kur susitiko su šalies politiniais ir religiniais lyderiais. Tuo metu ir buvo nuspręsta pradėti pasirengimus šių metų liepos kelionei. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 31, 14:10