Paieška

Popiežiaus susitikimas su Šv. Mortos grupe Popiežiaus susitikimas su Šv. Mortos grupe 

Popiežius: deja, šiuolaikinės vergovės formos plinta ir išsivysčiusiose šalyse

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Vestminsterio arkivyskupą Vincentą Nicholsą ir įvairių šalių teisėsaugos pareigūnus bei kitus asmenis, kurie sudaro vadinamąją Šv. Mortos grupę, kovojančią su prekyba žmonėmis.

Šv. Mortos grupei priklauso įvairių teisėsaugos, vyriausybinių, pilietinių ir religinių organizacijų vadovai, kurie dalijasi žiniomis, patirtimi bei praktikoje pasiteisinusiais pavyzdžiais, kaip užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir šiuolaikinėms vergovės formoms bei su jomis kovoti. Pirmasis šios grupės susitikimas įvyko 2014 m. Vatikano Šv. Mortos namuose, kuriuose gyvena popiežius. Šv. Mortos grupei priklauso ir Lietuvos atstovai.

„Dėkoju jums už įsipareigojimą stengtis išrauti su šaknimis šią nusikalstamą veiklą, kuri pažeidžia vyrų, moterų ir vaikų orumą bei teises ir palieka ilgalaikes pasekmes aukoms ir visai visuomenei“, – sakė popiežius ketvirtadienį.

„Nuo pat įkūrimo Šv. Mortos grupė stengiasi vis geriau suprasti prekybos žmonėmis mastą ir pobūdį bei stiprinti bendradarbiavimą tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kad būtų rasti veiksmingi būdai, kaip sustabdyti šią nelaimę ir užtikrinti, kad aukos gautų reikiamą pagalbą.“

„Deja, šiuolaikinės vergovės formos ir toliau plinta net labiausiai išsivysčiusiose pasaulio šalyse.“ Dėl to, pasak popiežiaus, kovojant su prekyba žmonėmis būtina atsižvelgti į vis platesnes realijas, į atsakingą technologijų ir socialinės žiniasklaidos naudojimą, taip pat į būtinybę atnaujinti etinę politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo viziją, orientuotą ne į pelną, o į žmones. Popiežius priminė, kad labai svarbu remti prekybos žmonėmis aukas, padėti reintegruotis ir sveikti, atgauti pasitikėjimą savimi.

„Bažnyčia visada yra dėkinga už kiekvieną broliškos meilės ir rūpesčio apraišką visiems pavergtiesiems ir išnaudojamiesiems, nes taip tampa matomas Dievo gailestingumas, o kartu yra stiprinamas ir atnaujinamas  visuomenės audinys“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 19, 11:13