Paieška

Popiežiaus audiencija sajūdžio  „Cursillos“ nariams iš Italijos Popiežiaus audiencija sajūdžio „Cursillos“ nariams iš Italijos 

Popiežius: paprastai skelbti esminius krikščioniškosios patirties dalykus

Popiežius šeštadienį susitiko su keliais tūkstančiais bažnytinio sąjūdžio „Cursillos” narių iš Italijos. Jiems pasakytoje kalboje Pranciškus kalbėjo apie svarbą būti vieningai veikiančiais broliais ir seserimis, liudijančiais ne šalia Bažnyčios, o kaip jos dalis.

Evangelizacinis sąjūdis Cursillos pašauktas eiti gilyn, puoselėti bendrystę, ne izoliuotis ir niekuomet neužsidaryti. Svarbu išsaugoti meilės ir vienybės dvasią, pagal pirmykštę sąjūdžio charizmą. Vienybę kuria ne pavienių asmenų charizma ar kurios nors srovės dvasinis nusistatymas, o visų kartu dvasinis paveldas, kurį patiria ir kuriuo dalijasi visi, yra visiems suprantamas ir visiems skirtas, sakė popiežius.

Prisiminęs po kelių dienų vyksiantį bažnytinio sąjūdžio Cursillos pasaulinį lyderių susitikimą, popiežius palinkėjo, kad jis būtų išgyvenamas kaip sinodinis atsakingųjų klausymosi ir atpažinimo įvykis, suteikiantis erdvę visiems, priimantis skirtingumus ir vizijas, kuriantis dvasinę ir vidinę darną – tapatybės, apaštalavimo ir valdymo darną, kad kitiems būtų ir pasirodytų kaip vieningai veikiantys broliai ir seserys.

Sąjūdis Cursillos yra ne šalia Bažnyčios, o jos dalis toje teritorijoje, kurioje veikia. Todėl esate pašaukti visiškai susitapatinti su Bažnyčios jausmais ir veiksmais, kad pagal savo charizmą gebėtumėte paprastai ir tiesiogiai skelbti esminius krikščioniškosios patirties dalykus, sakė popiežius.  (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 28, 12:38