Paieška

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai 

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai

Politika yra kilniausia artimo meilės forma. Šiuos popiežiaus Pijaus XI žodžius popiežius Pranciškus pakartojo pirmadienį priimdamas „Chemin Neuf“ bendruomenės politinės brolijos atstovus. „Chemin Neuf“ („Naujasis kelias“) bendruomenė buvo įkurta prieš keturiasdešimt metų Prancūzijoje. Šiandien jį veikia trisdešimtyje šalių.

Politika visų pirma yra susitikimo menas, sakė popiežius. Susitikti – tai priimti kitą tokį, koks jis yra, užmegzti su juo pagarbų dialogą. Susitikimo menas prasideda nuo požiūrio į kitą žmogų pasikeitimo, besąlygiško priėmimo ir pagarbos jo asmeniui. Jei toks pokytis neįvyksta, politika rizikuoja virsti pikta konfrontacija, siekimu, kad laimėtų mano požiūris, o ne bendras gėris. Popiežius pridūrė, kad iš krikščioniškos perspektyvos politika taip pat yra apmąstymas, bendrų projektų formulavimas. O kompasas, kuriuo krikščionys naudojasi įgyvendindami tokius bendrus projektus, yra Evangelija, kuri pasauliui pateikia labai pozityvią Dievo mylimo žmogaus viziją.

Galiausiai politika taip pat yra veikimas, sakė popiežius  ir dėkojo „Naujojo kelio“ bendruomenės politinei brolijai, kad ji yra ne tikdiskusijų erdvė, bet ir siūlo konkrečius projektus. Būdami krikščionys, sakė Pranciškus, visada turime lyginti savo idėjas su tikrovės sąlygomis. Tikrovė yra svarbesnė už idėją: negalima kurti tik ideologija paremtos politikos. Visuma yra pranašesnė už dalį, o vienybė – už konfliktą. „Visada siekite vienybės ir nepasiklyskite konfliktuose. Nes tik tokia politika yra „aukščiausia artimo meilės forma“, kaip ją pavadino popiežius Pijus XI“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 16, 13:50