Paieška

Popieižus su Gailesingumo misionieriais Popieižus su Gailesingumo misionieriais 

Pranciškus nuodėmklausiams: visuomet būkite dosnūs

„Visada būkite pasirengę guosti tuos, kurie liūdi, yra vieniši; būkite dosnūs, tapkite apčiuopiamu Dievo artumo ir gerumo ženklu, jo gailestingumo veidu ir jo žodžių lūpomis“, – paragino popiežius pirmadienį, balandžio 25 d., kreipdamasis į pasaulinio nuodėmklausių susitikimo dalyvius.

Keli šimtai dvasininkų, vykdančių gailestingumo misionierių – nuodėmklausių tarnystę, po dalyvavimo praėjusią savaitę Romoje Naujojo evangelizavimo tarybos surengtame susitikime ir Atvelykio-Gailestingumo sekmadienio šv. Mišių koncelebracijoje Šv. Petro bazilikoje, pirmadienio priešpietį susitiko su popiežiumi jiems skirtoje audiencijoje Vatikane.

Popiežius pasidžiaugė galįs susitikti, sakė, kad nuodėmklausiams pavesta tarnystė būti veiksmingu Dievo gailestingumo įrankiu jam yra pati brangiausia, taip pat pasidžiaugė augančiu gailestingumo misionierių skaičiumi, o tai, pasak jo, rodo, kad ši tarnystė vietinėse Bažnyčiose yra vertinama kaip reikšminga ir kvalifikuota. Pranciškus išsakė viltį, kad jų skaičius tolygiai augs ir todėl paprašė, kad vietos vyskupai identifikuotų kitus švento gyvenimo, atleisti pasirengusius kunigus, kurie galėtų tapti visaverčiais Gailestingumo misionieriais. „Jūs esate Dievo buvimo sakramentas“, – patikino nuodėmklausius Pranciškus.

Gailestingumo misionierių susitikimas su popiežiumi buvo trečias nuo 2016 m. Pirmajame susitikime popiežius kalbėjo apie Nojaus patirtis ir kvietė rūpintis, kad nusidėjėlis būtų uždengiamas „gailestingumo antklode“, 2018 m. antrajame susitikime kvietė pranašo Izaijo žodžiais būti paguodos ženklu ieškantiems gailestingumo, prisimenant, kad Dievas mūsų niekuomet neapleidžia. Šiandien popiežius kvietė nuodėmklausius būti ištikimais Senojo testamento moters Rutos pavyzdžiu.

Ruta pasiryžusi įveikti bet kokią kliūtį, kad tik liktų ištikima. Nors Viešpats jai siuntė nelemtį, Rutos gestuose matome gailestingumo bruožus – atjautą ir dalijimąsi. Rutą popiežius pavadino mumyse įsikerojusių įvairiausių atmetimo ir marginalizavimo išraiškų šalinimo ikona. Kiekvienas jos gerumo gestas tampa apčiuopiamu Dievo artumo ir gerumo ženklu.

Popiežius paragino, kad kunigai nuodėmklausiai visuomet po ranka turėtų Gailestingumo antklodę, kad galėtų ja „sušildyti visus priartėjančius ir prašančius atleidimo, paguosti liūdinčius ir vienišus ir, kaip Ruta, būti dosniais, nes „tik šitaip Viešpats atpažins jus, kaip ištikimus savo tarnus“. (SAK / Vatican News)

2022 balandžio 25, 13:55