Paieška

Popiežius priėmė nepilnamečių apsaugos komisijos narius Popiežius priėmė nepilnamečių apsaugos komisijos narius 

Popiežius: visi esme atsakingi už išnaudojimo prevenciją ir turime siekti teisingumo

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narius, užbaigiančius pastarosiomis dienomis vykusį kasmetinį plenarinį posėdį, padėkojo jiems už iki šiol nuveiktą darbą, dėl kurio „šiandien vaikai ir pažeidžiami asmenys Bažnyčioje yra saugesni“, taip pat kalbėjo apie naują Komisijos kolokaciją reformuotos Romos kurijos struktūroje.

Komisijai patikėta misija yra labai svarbi ir dėl to ji turi būti labai kruopščiai atliekama, sakė Pranciškus. Reikia nuolatos stengtis, kad Bažnyčia būtų ne tik saugi vieta vaikams, bet ir imtųsi atsakomybės už vaikų teisių gerbimo skatinimą visame pasaulyje. Deja, netrūksta situacijų, kai kyla grėsmė vaikų orumui, ir tai turi rūpėti visiems tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms.

Popiežius taip pat paminėjo kitą svarbią Komisijos veiklos sritį – pagalbą nukentėjusiesiems. Patirtos prievartos baisumas dažnai užgožia pastangas tų, kurie stengiasi padėti. Kelias į išgydymą yra ilgas ir sunkus. Mūsų stiprybė yra Kristus, kuris kentėjo ant kryžiaus ir savo prisikėlimu pranoko kryžiaus tikrovę. „Prisikėlęs Jėzus savo šlovingajame kūne nešiojo ir amžinai nešioja nukryžiavimo žaizdas. Šios žaizdos mums sako, kad Dievas mus gelbsti ne apeidamas mūsų kančias, bet per jas, perkeisdamas jas savo meilės galia.“

Joks smurtas negali būti nei toleruojamas, nei teisinamas. Ypatingai smerktina yra seksualinė prievarta prieš vaikus, nes ji kėsinasi į ką tik pražydusią gyvybę. Tokį smurtą patyrusio žmogaus žaizdos lieka visam gyvenimui. Tai žaizdos Kristaus Kūne, kuris yra Bažnyčia, sakė Pranciškus ir ragino uoliai ir drąsiai stengtis, kad šios žaizdos nebūtų slepiamos, bet su meile gydomos. „Tai kelias mums visiems: vyskupams, vienuolijų vyresniesiems, kunigams, diakonams, pašvęstiesiems asmenims, katechetams, tikintiesiems pasauliečiams. Kiekvienas Bažnyčios narys yra pašauktas prisiimti atsakomybę už seksualinio išnaudojimo prevenciją ir siekti teisingumo bei išgydymo.“

Popiežius taip pat paminėjo neseniai paskelbtą apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“, kurioje nurodyta, kad Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija veiks kaip Tikėjimo mokymo dikasterijos dalis. „Apaštališkoji konstitucija žymi naują pradžią. Jūsų užduotis – išplėsti savo misijos mastą, kad išnaudojamų asmenų apsauga ir globa taptų privaloma norma visose Bažnyčios gyvenimo srityse“, – sakė Pranciškus ir ragino ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui su vyskupų konferencijomis. „Šis įsipareigojimas tebūnie Bažnyčios sinodiškumo, bendrystės ir subsidiarumo išraiška.“ (jm / Vatican News)

2022 balandžio 29, 14:04